facebook_page_plugin

Zmluvy 2019

Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

 

P.č.

Číslo zmluvy

Dátum

podpísania

Zmluvná strana Predmet zmluvy Link
1.  2015_105006  10.12.2018  Mira Office  dodatok
2 076_2019 2.5.2019 OVD Dvory n/Žitavou dodávka tovaru  
3. 3_2019 13.9.2019 TŠK Junilev prenájom  
4 4_2019 13.9.2019 STK Levice prenájom