facebook_page_plugin

Verejné obstarávanie

Dotácia ÚV SR - "Podpora rozvoja športu na rok 2019" výzva na predkladanie ponuky TU.
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk. TU
Zmluva o dielo TU.