facebook_page_plugin

Zmluvy 2021

Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

 

P.č.

Číslo zmluvy

Dátum

podpísania

Zmluvná strana Predmet zmluvy Link
1.  076_2021  15.06.2021  OVD Dvory n/Ž  dodávka tovaru  
2. 1306_2021 10.07.2021 NSK dotácia  
3. 2021_LV_056 18.06.2021 Chrien, s.r.o. dodávka tovaru  
4. 21_15_010_56 4.11.2021 UPSVaR Levice hmotná núdza