facebook_page_plugin

Zmluvy 2020

Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

 

P.č.

Číslo zmluvy

Dátum

podpísania

Zmluvná strana Predmet zmluvy Link
1.  2020_MPC_097  17.2.2020  MPC Bratislava  NP Pomáhajúce profesie
2. dodatok_1_2020 16.6.2020 STK Levice úprava nájmu  
 3 dodatok_5_2019  16.6.2020 FCB Levice úprava nájmu  
 4 dodatok_3_2019 16.6.2020 Junilev Levice úprava nájmu  
5. zmluva_076 16.6.2020 OVD Dvory n. Žitavou dodávka tovaru  
6. dodatok_ZK_01 10.07.2020 Komensky s.r.o. služby zborovňa  
7. dodatok_telekom 17.7.2020 Slovak Telekom, a.s. služby telekom  
8. 2020_056 3.9.2020 Chrien, spol. s.r.o. dodávka tovaru  
9. dodatok_telekom_1 23.9.2020 Slovak Telekom, a.s. služby telekom  
10. 6_2020 30.9.2020 STK Levice prenájom TV  
11. 7_2020 30.9.2020 Junilev Levice prenájom TV  
12. 20_15_010_70 21.10.2020 ÚPSVaR Levice hmotná núdza  
13. dodatok_2015_105006 17.12.2020 Mira office dodávka tovaru