facebook_page_plugin

Zmluvy 2018

Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

 

P.č.

Číslo zmluvy

Dátum

podpísania

Zmluvná strana Predmet zmluvy Link
1. zmluva_sevt  25.1.2018 Ševt,a.s. dodávka tovaru
2. zmluva_o_dielo 28.2.2018 TresC, Zvolen div predstavenie  
3. 2018_MPC_108 19.4.2018 MPC Bratislava didakt. prostriedky  
4. 076_2018 13.6.2018 ODV Dvory n. Žitavou dodávka tovaru  
5. 2018_SZ_3097 1.8.2018 ESPIK Group, sro likvidácia odpadu  
6. 1_2018 20.9.2018 Mesto Levice prenájom  
7. 2_2018 20.9.2018 Mesto Levice prenájom  
8. biela_pastelka 20.9.2018 UNS Bratislava verejná zbierka  
9. 18_15_010_67 16.10.2018 UPSVaR Levice hmotná núdza  
10. 18_15_52A_117 22.10.2018 UPSVaR Levice dobr. služba