facebook_page_plugin

Archív 2017

Zmluvy 2017

Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

 

P.č.

Číslo zmluvy

Dátum

podpísania

Zmluvná strana Predmet zmluvy Link
1. dodatok_141020088 1.1.2017 Waste transoprt, Bratislava                     zvoz živ. odpadu
2. 2017_003745 19.1.2017 OÚ Nitra dejepisná olymp.  
3. 2017_056 23.1.2017 Chrien spol. s.r.o. dodávka potravín  
4. 17_15_054_6 6.2.2017 ÚPSVaR  Levice dohoda - asistent  
5. 77_2017 7.2.2017 Henžel, OZ dodávka tovaru  
6. 78_2017 7.2.2017 Šesták,s.r.o. dodávka tovaru  
7. 98_2017 8.3.2017 COOP Jednota dodávka tovaru  
8. 101_2017 9.3.2017 Agrofruit,Slovensko dodávka tovaru  
9. 104_2017 13.3.2017 Slovak Telekom dodatok zmluvy  
10. 2017_012548 16.3.2017 OÚ Nitra gymnastika  
11. 223_2017 24.5.2017 Vendomat, s.r.o. dodávka zeleniny
12. 1_2017 21.9.2017 Mesto Levice prenájom  
13. 2_2017 21.9.2017 Mesto Levice prenájom  
14 271_2017 21.9.2017 Kenny MacLeod lektorská činnosť  
15. 2017_00095 19.10.2017 Tauris, Ryba, Noema dodávka potravín  
16. 17_15_010_28 6.11.2017 ÚPSVaR Levice dohoda - hmotná núdza  
17. 169_17 16.11.2017 VW Slovensko dar  
18. 17_15_054_140 24.11.2017 UPSVaR Levice dohoda - asistent  
19. 17_15_52A_171 24.11.2017 UPSVaR Levice dohoda - asistent  
20. dodatok_1 29.11.2017 Tekovská ekologická zber odpadu  

 

Faktúry 2017

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

Interné číslo Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Mena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Číslo objednávky
211700001 CBS spol. s r.o. Publikácia Tekov    0,00 EUR 02.01.2017 17.01.2017 201700001
211700002 Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 1/2016    32,47 EUR 02.01.2017 17.01.2017  
201700007 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    186,67 EUR 04.01.2017 20.01.2017 201700013
201700001 Bohus Sestak s.r.o. potraviny    527,75 EUR 05.01.2017 20.01.2017 201700006
201700002 Bohus Sestak s.r.o. potraviny    849,01 EUR 05.01.2017 20.01.2017 201700007
201700008 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    63,80 EUR 09.01.2017 20.01.2017 201700014
201700004 Chrien,s.r.o. potraviny    162,12 EUR 10.01.2017 20.01.2017 201700009
211700003 Orange Slovensko a.s. Dátové služby 1/2017    20,65 EUR 10.01.2017 17.01.2017  
211700004 CKM 2000 Travel s.r.o. Leternky projekt Erasmus    226,00 EUR 10.01.2017 17.01.2017 201700002
211700014 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 1/2017   1 094,61 EUR 11.01.2017 02.02.2017  
201700006 Tatranská mliekareň, a.s. potraviny    84,52 EUR 11.01.2017 20.01.2017 201700012
201700003 Bohus Sestak s.r.o. potraviny    154,07 EUR 12.01.2017 20.01.2017 201700008
211700006 Učebné pomôcky učebné pomôcky    244,00 EUR 13.01.2017 18.01.2017 201700003
211700007 Maquita s.r.o. Učebné pomôcky - projekt    52,35 EUR 13.01.2017 18.01.2017 201700004
211700005 Komensky s.r.o. Virtuálna knižnica    198,72 EUR 14.01.2017 18.01.2017  
201700009 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    211,87 EUR 16.01.2017 20.01.2017 201700015
211700010 CBS spol. s r.o. knihy    286,00 EUR 17.01.2017 24.01.2017 201700001
201700005 Chrien,s.r.o. potraviny    172,67 EUR 17.01.2017 20.01.2017 201700011
201700010 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina potraviny    362,62 EUR 17.01.2017 20.01.2017 201700016
211700008 Kompanová Júlia - Keprotex Látky k projektu Erasmus    87,53 EUR 17.01.2017 19.01.2017 201700005
211700009 Mgr, Michaela Čuhárová - salón MICHAELA Kostýmy    81,66 EUR 18.01.2017 20.01.2017 201700010
201700011 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    58,20 EUR 23.01.2017 01.02.2017 201700019
211700011 Kompanová Júlia - Keprotex Látky    22,94 EUR 23.01.2017 27.01.2017 201700017
211700012 MIRA OFFICE, s. r. o. Dekoračné farby    3,56 EUR 24.01.2017 27.01.2017 201700018
201700014 Chrien,s.r.o. potraviny    230,77 EUR 27.01.2017 01.02.2017 201700022
211700013 Kenneth Neil Macleod Výučba AJ    108,00 EUR 27.01.2017 31.01.2017  
211700022 AQUA PRO, s. r. o. Stojan s pitnou vodou - projekt    350,00 EUR 30.01.2017 11.02.2017 201600294
211700027 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné, stočné 1/2017    535,26 EUR 31.01.2017 17.02.2017  
201700015 VENDOMAT s.r.o. potraviny    57,00 EUR 31.01.2017 07.02.2017 201700024
201700016 Kušteková Marcela - PEKÁREŇ DEVA potraviny    79,13 EUR 31.01.2017 07.02.2017 201700025
201700017 Viconpex s.r.o. potraviny    557,90 EUR 31.01.2017 07.02.2017 201700026
201700018 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina potraviny    396,76 EUR 31.01.2017 07.02.2017 201700027
211700016 Hrabovská Daniela Ing.  -  BIANCA Krojové stuhy    24,00 EUR 31.01.2017 03.02.2017 201700023
211700017 Školská jedáleň Śkolská ul. 14,  Levice ako súčasť Základnej školy HN strava 1/2017    251,00 EUR 01.02.2017 07.02.2017  
211700018 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 2/2017   1 094,61 EUR 01.02.2017 07.02.2017  
211700015 Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy vzdelávacie služby    130,00 EUR 01.02.2017 03.02.2017 201600243
201700019 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    154,50 EUR 03.02.2017 11.02.2017 201700032
201700021 Chrien,s.r.o. potraviny    141,11 EUR 03.02.2017 11.02.2017 201700034
211700019 Pólyová Estera - KRAJČÍRSTVO ESZTER šitie kosýmov    120,00 EUR 03.02.2017 08.02.2017 201700028
201700022 Grandfood s.r.o. potraviny    863,90 EUR 07.02.2017 11.02.2017 201700035
201700023 Grandfood s.r.o. potraviny    616,75 EUR 07.02.2017 11.02.2017 201700036
211700021 SI Teplo, s.r.o. Tepelná energia 1/2017   7 950,02 EUR 07.02.2017 10.02.2017  
201700020 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    150,26 EUR 08.02.2017 11.02.2017 201700033
201700024 ATC-JR s.r.o. potraviny    166,84 EUR 10.02.2017 17.02.2017 201700042
211700026 Školská jedáleň Śkolská ul. 14,  Levice ako súčasť Základnej školy Strava zo SF    70,40 EUR 10.02.2017 15.02.2017 201700030
211700024 Školská jedáleň Śkolská ul. 14,  Levice ako súčasť Základnej školy Strava 1/2017    654,72 EUR 10.02.2017 14.02.2017 201700029
201700025 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    160,60 EUR 13.02.2017 17.02.2017 201700043
211700025 Slavomíra Vargová Strava OK DO    69,00 EUR 13.02.2017 15.02.2017 201700038
201700026 Chrien,s.r.o. potraviny    17,86 EUR 14.02.2017 17.02.2017 201700044
201700027 Grandfood s.r.o. potraviny    31,84 EUR 14.02.2017 17.02.2017 201700045
211700030 Marek Byrtus Kostýmy - projekt    156,58 EUR 16.02.2017 21.02.2017 201700047
211700028 MIRA OFFICE, s. r. o. MTZ na zabezpečenie OK DO    71,99 EUR 16.02.2017 18.02.2017 201700037
201700028 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina potraviny    386,77 EUR 17.02.2017 18.02.2017 201700046
201700029 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    22,68 EUR 20.02.2017 21.02.2017 201700048
201700031 Tatranská mliekareň, a.s. potraviny    51,91 EUR 22.02.2017 28.02.2017 201700050
211700033 Mesto Levice CG ISS I.Q    233,65 EUR 24.02.2017 01.03.2017  
211700041 Snowstav s.r.o. preprava osôb - vleky    450,00 EUR 27.02.2017 10.03.2017 201700040
211700031 MIRA OFFICE, s. r. o. Kancelárske,dekoračné potreby - projekt    289,94 EUR 27.02.2017 01.03.2017 201700031
201700030 Ing. Štefan Kuštek Pekáreň Deva potraviny    58,75 EUR 27.02.2017 28.02.2017 201700049
211700044 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné, stočné 2/2017    381,67 EUR 28.02.2017 14.03.2017  
201700032 VENDOMAT s.r.o. potraviny    56,00 EUR 28.02.2017 03.03.2017 201700051
201700033 Katarína Trusková - BAGETA potraviny    55,08 EUR 28.02.2017 03.03.2017 201700052
201700034 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina potraviny    227,83 EUR 28.02.2017 03.03.2017 201700053
201700036 Viconpex s.r.o. potraviny    551,47 EUR 28.02.2017 03.03.2017 201700055
211700032 Školská jedáleň Śkolská ul. 14,  Levice ako súčasť Základnej školy HN strava 2/2017    163,00 EUR 28.02.2017 01.03.2017  
211700035 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 3/2017   1 094,61 EUR 01.03.2017 07.10.2017  
211700036 Chovancová Valéria Bylinky - projekt    100,00 EUR 01.03.2017 07.03.2017  
201700035 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    77,81 EUR 01.03.2017 03.03.2017 201700054
211700038 Slovak Telekom, a.s. hlasové služby a internet    74,46 EUR 02.03.2017 10.03.2017  
201700037 Chrien,s.r.o. potraviny    121,50 EUR 03.03.2017 11.03.2017 201700060
211700040 Telgárt Services s. r. o. Ubytovanie a stara počas lyžiarskho výcviku   1 500,00 EUR 03.03.2017 10.03.2017 201700039
211700042 Growheel preprava žiakov - lyžiarsky výcvik    300,00 EUR 06.03.2017 11.03.2017 201700041
201700038 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    128,11 EUR 06.03.2017 11.03.2017 201700061
211700039 SI Teplo, s.r.o. Tepelná energia 2/2017   4 686,54 EUR 06.03.2017 10.03.2017  
211700034 Kenneth Neil Macleod Výučba AJ    72,00 EUR 06.03.2017 07.03.2017  
211700037 Ľubuca Országová "Zdravá energia" Zdravá strava - projekt    17,48 EUR 07.03.2017 10.03.2017 201700057
211700048 Waste transport, a.s. likvidácia biologického odpadu    108,00 EUR 09.03.2017 17.03.2017  
201700039 AGRO FRUIT s.r.o. Závažná Poruba potraviny    162,00 EUR 09.03.2017 11.03.2017 201700062
211700043 Orange Slovensko a.s. Dátové služby 2/2017    94,06 EUR 10.03.2017 14.03.2017  
211700046 Školská jedáleň Śkolská ul. 14,  Levice ako súčasť Základnej školy Strava zo SF    60,40 EUR 10.03.2017 14.03.2017 201700059
201700040 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    200,20 EUR 13.03.2017 21.03.2017 201700065
201700042 Chrien,s.r.o. potraviny    121,54 EUR 14.03.2017 21.03.2017 201700067
211700051 CBS spol. s r.o. knihy    291,50 EUR 15.03.2017 25.03.2017 201700001
201700043 AG FOODS SK s.r.o. potraviny    100,24 EUR 16.03.2017 21.03.2017 201700068
201700044 Bohus Sestak s.r.o. potraviny    191,44 EUR 16.03.2017 21.03.2017 201700069
201700045 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina potraviny    383,96 EUR 16.03.2017 21.03.2017 201700070
201700051 Grandfood s.r.o. potraviny    557,40 EUR 21.03.2017 31.03.2017 201700081
201700046 Grandfood s.r.o. potraviny    633,04 EUR 21.03.2017 30.03.2017 201700076
211700050 MIRA OFFICE, s. r. o. Učebné pomôcky pre žiakov v HN    215,80 EUR 21.03.2017 24.03.2017 201700072
211700049 Libutková Zuzana - Capricorn.L - sk trofeje    108,00 EUR 21.03.2017 23.03.2017 201700071
201700048 Tatranská mliekareň, a.s. potraviny    77,86 EUR 23.03.2017 30.03.2017 201700078
201700047 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    57,49 EUR 24.03.2017 30.03.2017 201700077
211700052 Slavomíra Vargová občerstvenie OK v gymnastike    113,40 EUR 24.03.2017 25.03.2017 201700073
211700053 MIRA OFFICE, s. r. o. materiál k projektu Cloetta    40,40 EUR 27.03.2017 29.03.2017 201700075
211700055 Matúš Kováč - LEVSAP Oprava práčky v ŠJ    69,60 EUR 28.03.2017 31.03.2017 201700074
201700049 VENDOMAT s.r.o. potraviny    56,11 EUR 28.03.2017 30.03.2017 201700079
201700050 Chrien,s.r.o. potraviny    72,38 EUR 28.03.2017 30.03.2017 201700080
211700058 KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. Knihy DO    71,92 EUR 29.03.2017 04.04.2017 201700063
211700054 Školská jedáleň Śkolská ul. 14,  Levice ako súčasť Základnej školy HN strava 3/2017    273,00 EUR 29.03.2017 31.03.2017  
201700052 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    200,88 EUR 29.03.2017 31.03.2017 201700082
201700053 Ing. Štefan Kuštek Pekáreň Deva potraviny    89,93 EUR 30.03.2017 31.03.2017 201700083
211700071 Waste transport, a.s. likvidácia biologického odpadu    162,00 EUR 31.03.2017 27.04.2017  
211700068 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné, stočné 3/2017    459,29 EUR 31.03.2017 13.04.2017  
211700061 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Preplatok vodné, stočné 2017 -   55,08 EUR 31.03.2017 11.04.2017  
211700062 SI Teplo, s.r.o. Tepelná energia 3/2017   3 608,76 EUR 31.03.2017 11.04.2017  
201700054 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    62,70 EUR 31.03.2017 08.04.2017 201700085
201700056 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina potraviny    542,17 EUR 31.03.2017 08.04.2017 201700088
211700056 Kenneth Neil Macleod Výučba AJ    180,00 EUR 31.03.2017 04.04.2017  
211700065 Slovak Telekom, a.s. hlasové služby a internet    68,18 EUR 01.04.2017 11.04.2017  
211700057 Loskot Ronald Služby BOZP a OPP    51,00 EUR 01.04.2017 04.04.2017  
211700063 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 4/2017   1 083,74 EUR 03.04.2017 11.04.2017  
201700055 Bohus Sestak s.r.o. potraviny    134,33 EUR 03.04.2017 08.04.2017 201700086
201700059 Tatranská mliekareň, a.s. potraviny    19,32 EUR 03.04.2017 08.04.2017 201700090
211700059 DATALAN,a.s. prenájom tabletov na základe zmluvy    25,20 EUR 03.04.2017 05.04.2017  
201700057 Chrien,s.r.o. potraviny    58,92 EUR 04.04.2017 08.04.2017 201700087
201700058 Viconpex s.r.o. potraviny    958,28 EUR 04.04.2017 08.04.2017 201700089
211700060 Sportex.cz športové pomôcky    106,96 EUR 05.04.2017 07.04.2017 201700084
201700060 Bohus Sestak s.r.o. potraviny    137,72 EUR 06.04.2017 14.04.2017 201700095
201700061 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    56,23 EUR 07.04.2017 14.04.2017 201700096
211700064 Orange Slovensko a.s. Dátové služby 3/2017    98,74 EUR 10.04.2017 11.04.2017  
211700066 Marián Chovan EDEN Autobusová preprava   1 300,00 EUR 10.04.2017 11.04.2017 201700093
201700062 Chrien,s.r.o. potraviny    100,56 EUR 11.04.2017 14.04.2017 201700097
211700067 COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo Potraviny k projektu Cloetta    103,40 EUR 11.04.2017 12.04.2017 201700094
211700069 Školská jedáleň Śkolská ul. 14,  Levice ako súčasť Základnej školy strava zamestnanci 3/2017    963,48 EUR 13.04.2017 25.04.2017 201700091
201700063 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina potraviny    377,11 EUR 13.04.2017 20.04.2017 201700098
201700064 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    132,62 EUR 19.04.2017 20.04.2017 201700099
201700065 Bohus Sestak s.r.o. potraviny    332,60 EUR 20.04.2017 22.04.2017 201700100
201700066 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    21,89 EUR 21.04.2017 22.04.2017 201700101
211700076 Roman Mesiarik - REVTECH odborná prehliadka telových. náradia    185,20 EUR 24.04.2017 04.05.2017  
201700068 Tatranská mliekareň, a.s. potraviny    71,32 EUR 24.04.2017 29.04.2017 201700103
211700072 ATLANTIS systém, s.r.o. Obnova domény    0,00 EUR 24.04.2017 27.04.2017  
211700077 MIRA OFFICE, s. r. o. spotrebný materiál    103,64 EUR 25.04.2017 10.05.2017 201700111
201700067 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    263,04 EUR 26.04.2017 29.04.2017 201700102
201700069 Ing. Štefan Kuštek Pekáreň Deva potraviny    75,54 EUR 26.04.2017 29.04.2017 201700104
201700070 Chrien,s.r.o. potraviny    58,78 EUR 27.04.2017 29.04.2017 201700105
211700073 Školská jedáleň Śkolská ul. 14,  Levice ako súčasť Základnej školy HN strava 4/2017    188,00 EUR 27.04.2017 28.04.2017  
201700071 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina potraviny    429,74 EUR 28.04.2017 05.05.2017 201700107
201700072 Viconpex s.r.o. potraviny    579,67 EUR 28.04.2017 05.05.2017 201700109
211700074 ATLANTIS systém, s.r.o. Obnova domény    90,31 EUR 28.04.2017 03.05.2017  
211700092 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné, stočné 4/2017    451,21 EUR 30.04.2017 16.05.2017  
211700083 COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo materiál k projektu Cloetta    52,17 EUR 30.04.2017 11.05.2017 201700114
211700075 Losky s.r.o. Kalendáre zdravej výživy - projekt Cloetta    250,00 EUR 30.04.2017 04.05.2017 201700106
211700080 Slovak Telekom, a.s. hlasové služby a internet    70,43 EUR 01.05.2017 10.05.2017  
211700078 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 5/2017   1 083,74 EUR 02.05.2017 10.05.2017  
201700073 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    91,12 EUR 03.05.2017 05.05.2017 201700110
211700081 SI Teplo, s.r.o. Tepelná energia 4/2017   2 780,09 EUR 04.05.2017 10.05.2017  
211700088 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Revízia výťahov ŠJ    51,36 EUR 05.05.2017 16.05.2017  
201700074 Chrien,s.r.o. potraviny    140,38 EUR 05.05.2017 16.05.2017 201700119
211700079 Kenneth Neil Macleod Výučba AJ    72,00 EUR 05.05.2017 10.05.2017  
211700089 ŠEVT , a.s. školské tlačivá    0,00 EUR 09.05.2017 16.05.2017  
211700082 Orange Slovensko a.s. Hlasové služby 5/2017    113,16 EUR 09.05.2017 11.05.2017  
211700094 Waste transport, a.s. odber a likvidácia biologického odpadu    127,20 EUR 10.05.2017 20.05.2017  
201700075 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    122,19 EUR 10.05.2017 16.05.2017 201700120
201700076 Tatranská mliekareň, a.s. potraviny    24,00 EUR 11.05.2017 24.05.2017 201700121
211700090 MIRA OFFICE, s. r. o. poukážky OK Slávik    54,00 EUR 11.05.2017 16.05.2017 201700117
211700091 MIRA OFFICE, s. r. o. MTZ OK Slávik    19,96 EUR 11.05.2017 16.05.2017 201700117
211700087 MIRA OFFICE, s. r. o. MTZ OK FO    55,91 EUR 11.05.2017 13.05.2017 201700116
201700077 Grandfood s.r.o. potraviny    124,45 EUR 16.05.2017 24.05.2017 201700122
201700078 Chrien,s.r.o. potraviny    111,24 EUR 16.05.2017 24.05.2017 201700123
201700079 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina potraviny    404,40 EUR 16.05.2017 24.05.2017 201700124
211700093 Slavomíra Vargová Občerstvenie OK FO    32,40 EUR 16.05.2017 18.05.2017 201700118
201700080 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    107,69 EUR 17.05.2017 24.05.2017 201700125
201700081 Chrien,s.r.o. potraviny    140,48 EUR 18.05.2017 24.05.2017 201700126
211700107 ŠEVT , a.s. školské tlačivá    147,54 EUR 19.05.2017 08.06.2017  
201700082 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    81,58 EUR 22.05.2017 24.05.2017 201700127
201700083 Grandfood s.r.o. potraviny    298,06 EUR 23.05.2017 24.05.2017 201700128
201700084 Chrien,s.r.o. potraviny    106,13 EUR 23.05.2017 24.05.2017 201700129
211700098 Mesto Levice CG ISS I.Q    233,65 EUR 24.05.2017 31.05.2017  
211700095 COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo Potraviny k projektu    87,00 EUR 24.05.2017 25.05.2017 201700114
211700096 MIRA OFFICE, s. r. o. čistiace potreby    369,00 EUR 25.05.2017 26.05.2017 201700131
201700085 Chrien,s.r.o. potraviny    142,82 EUR 30.05.2017 01.06.2017 201700132
211700097 Školská jedáleň Śkolská ul. 14,  Levice ako súčasť Základnej školy HN strava 5/2017    249,00 EUR 30.05.2017 31.05.2017  
201700090 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina potraviny    780,04 EUR 31.05.2017 10.06.2017 201700139
201700086 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    58,70 EUR 31.05.2017 03.06.2017 201700133
201700087 Ing. Štefan Kuštek Pekáreň Deva potraviny    99,52 EUR 31.05.2017 03.06.2017 201700134
201700088 Viconpex s.r.o. potraviny    640,45 EUR 31.05.2017 03.06.2017 201700135
211700099 Agg Zsolt - AGG SERVIS oprava    44,00 EUR 31.05.2017 02.06.2017 201700130
211700103 Slovak Telekom, a.s. hlasové služby a internet    70,43 EUR 01.06.2017 08.06.2017  
201700096 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    144,91 EUR 02.06.2017 23.06.2017 201700145
211700104 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 6/2017   1 083,74 EUR 02.06.2017 08.06.2017  
211700100 Kenneth Neil Macleod Výučba AJ    144,00 EUR 02.06.2017 03.06.2017  
201700089 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    12,74 EUR 05.06.2017 10.06.2017 201700138
201700091 Tatranská mliekareň, a.s. potraviny    46,90 EUR 05.06.2017 10.06.2017 201700140
211700105 SI Teplo, s.r.o. Tepelná energia 5/2017   2 038,08 EUR 05.06.2017 08.06.2017  
201700092 Grandfood s.r.o. potraviny    570,88 EUR 06.06.2017 10.06.2017 201700141
211700106 ASC Apllied Software Consultants s.r.o. upgrade asc    159,00 EUR 06.06.2017 08.06.2017  
201700093 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    164,96 EUR 09.06.2017 23.06.2017 201700142
211700110 Waste transport, a.s. likvidácia biologického odpadu    162,00 EUR 09.06.2017 17.06.2017  
211700108 Orange Slovensko a.s. Dátové služby 5/2017    99,28 EUR 10.06.2017 13.06.2017  
201700095 VENDOMAT s.r.o. potraviny    59,35 EUR 12.06.2017 23.06.2017 201700144
201700097 Tatranská mliekareň, a.s. potraviny    26,53 EUR 12.06.2017 23.06.2017 201700146
201700094 AGRO FRUIT s.r.o. Závažná Poruba potraviny    110,88 EUR 13.06.2017 23.06.2017 201700143
211700113 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie majetku    81,28 EUR 14.06.2017 28.06.2017  
201700099 Chrien,s.r.o. potraviny    74,50 EUR 16.06.2017 23.06.2017 201700148
201700101 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    128,02 EUR 16.06.2017 23.06.2017 201700150
201700102 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina potraviny    418,82 EUR 19.06.2017 23.06.2017 201700151
211700112 LIFT SERVIS Levice s.r.o. oprava výťahu v ŠJ    42,70 EUR 20.06.2017 27.06.2017 201700152
201700098 Grandfood s.r.o. potraviny    101,77 EUR 20.06.2017 23.06.2017 201700147
201700105 Tatranská mliekareň, a.s. potraviny    26,69 EUR 21.06.2017 01.07.2017 201700155
201700100 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    24,50 EUR 21.06.2017 23.06.2017 201700149
211700111 Kenneth Neil Macleod Výučba AJ    132,00 EUR 26.06.2017 27.06.2017  
201700103 Chrien,s.r.o. potraviny    45,31 EUR 27.06.2017 01.07.2017 201700153
201700104 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina potraviny    277,84 EUR 27.06.2017 01.07.2017 201700154
211700114 Školská jedáleň Śkolská ul. 14,  Levice ako súčasť Základnej školy HN strava 6/2017    264,00 EUR 28.06.2017 29.06.2017  
211700123 Waste transport, a.s. likvidácia biologického odpadu    162,00 EUR 30.06.2017 21.07.2017  
211700120 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné, stočné 6/2017    490,67 EUR 30.06.2017 13.07.2017  
201700106 Ing. Štefan Kuštek Pekáreň Deva potraviny    82,73 EUR 30.06.2017 05.07.2017 201700156
201700107 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina potraviny    187,68 EUR 30.06.2017 05.07.2017 201700157
201700108 Viconpex s.r.o. potraviny    953,98 EUR 30.06.2017 05.07.2017 201700158
211700118 Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby, Internet    70,43 EUR 01.07.2017 11.07.2017  
211700116 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 7/2017   1 083,74 EUR 03.07.2017 09.08.2017  
211700117 SI Teplo, s.r.o. Tepelná energia 6/2017   2 020,70 EUR 04.07.2017 11.07.2017  
211700119 Orange Slovensko a.s. Dátové služby    96,74 EUR 09.07.2017 11.07.2017  
211700121 Základná škola Školská ul. 14 strava 6/2017    920,70 EUR 11.07.2017 13.07.2017  
211700122 Základná škola Školská ul. 14 Strava SF    99,00 EUR 11.07.2017 13.07.2017  
211700124 ŠEVT , a.s. školské tlačivá    0,00 EUR 17.07.2017 21.07.2017  
211700132 ŠEVT , a.s. školské tlačivá    127,49 EUR 25.07.2017 22.08.2017  
211700128 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné, stočné 7/2017    331,64 EUR 31.07.2017 11.08.2017  
211700125 MIRA OFFICE, s. r. o. kancelárske a čistiace potreby ŠJ    232,21 EUR 31.07.2017 09.08.2017 201700161
211700129 Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby, internet    70,43 EUR 01.08.2017 11.08.2017  
211700126 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 8/2017   1 083,74 EUR 01.08.2017 09.08.2017  
211700127 SI Teplo, s.r.o. Tepelná energia 7/2017   2 025,12 EUR 07.08.2017 11.08.2017  
211700131 Waste transport, a.s. likvidácia biologického odpadu    19,20 EUR 09.08.2017 22.08.2017  
211700130 Orange Slovensko a.s. Dátové služby    91,85 EUR 10.08.2017 12.08.2017  
211700134 Mesto Levice CG ISS III.Q    233,65 EUR 16.08.2017 29.08.2017  
201700109 Grandfood s.r.o. potraviny    947,77 EUR 22.08.2017 07.09.2017 201700165
201700110 Grandfood s.r.o. potraviny    167,51 EUR 22.08.2017 07.09.2017 201700165
211700133 AITEC, s.r.o. Učebnice    0,00 EUR 22.08.2017 24.08.2017 201700162
201700111 Bohus Sestak s.r.o. potraviny    677,06 EUR 24.08.2017 07.09.2017 201700167
211700135 AITEC, s.r.o. Učebnice Prvouka 2 roč.    99,00 EUR 24.08.2017 06.09.2017 201700162
211700145 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie majetku    34,73 EUR 28.08.2017 15.09.2017  
201700112 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina potraviny    254,27 EUR 30.08.2017 07.09.2017 201700168
211700142 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné, stočné 8/2017    289,87 EUR 31.08.2017 15.09.2017  
211700139 Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 8/2016    70,43 EUR 01.09.2017 08.09.2017  
201700115 Bohus Sestak s.r.o. potraviny    144,30 EUR 04.09.2017 15.09.2017 201700173
211700138 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 9/2017   1 083,74 EUR 04.09.2017 08.09.2017  
211700137 CKM 2000 Travel s.r.o. Letenky Sofia -  Erasmus    284,00 EUR 04.09.2017 06.09.2017 201700164
201700114 Chrien,s.r.o. potraviny    176,00 EUR 05.09.2017 14.09.2017 201700172
211700140 SI Teplo, s.r.o. Tepelná energia 8/2017   2 015,96 EUR 05.09.2017 08.09.2017  
211700136 NOVOCHEMA, družstvo čistiace potreby    629,50 EUR 05.09.2017 06.09.2017 201700163
201700121 PE - PEK, s.r.o. potraviny    21,05 EUR 12.09.2017 29.09.2017 201700179
211700143 Základná škola Školská ul. 14 strava 9/2017    770,04 EUR 13.09.2017 15.09.2017  
211700144 Základná škola Školská ul. 14 Strava SF    82,80 EUR 13.09.2017 15.09.2017  
201700116 Bohus Sestak s.r.o. potraviny    876,24 EUR 18.09.2017 22.09.2017 201700174
201700117 Bohus Sestak s.r.o. potraviny    96,64 EUR 18.09.2017 22.09.2017 201700175
201700119 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina potraviny    347,57 EUR 19.09.2017 29.09.2017 201700177
201700118 Tatranská mliekareň, a.s. potraviny    33,67 EUR 19.09.2017 22.09.2017 201700176
201700120 Chrien,s.r.o. potraviny    145,42 EUR 22.09.2017 29.09.2017 201700178
201700124 Ryba Košice potraviny    223,71 EUR 25.09.2017 07.10.2017 201700184
201700122 PE - PEK, s.r.o. potraviny    21,05 EUR 25.09.2017 29.09.2017 201700180
201700123 PE - PEK, s.r.o. potraviny    35,09 EUR 27.09.2017 29.09.2017 201700181
211700146 Základná škola Školská ul. 14 HN strava 9/2017    119,00 EUR 28.09.2017 30.09.2017  
211700147 MIRA OFFICE, s. r. o. kancelárske potreby    105,50 EUR 28.09.2017 30.09.2017 201700182
201700125 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina potraviny    585,80 EUR 29.09.2017 07.10.2017 201700185
211700156 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné, stočné 9/2017    462,83 EUR 30.09.2017 12.10.2017  
211700149 Loskot Ronald Služby BOZP a OPP    51,00 EUR 30.09.2017 03.10.2017  
211700153 Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby, Internet 9/2016    70,43 EUR 01.10.2017 10.10.2017  
211700151 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 10/2017   1 083,74 EUR 02.10.2017 07.10.2017  
211700150 Ing. Ľudovít Kopcsányi - LK.TRADE Toner    103,32 EUR 02.10.2017 05.10.2017 201700183
211700148 Kenneth Neil Macleod Výučba AJ    72,00 EUR 02.10.2017 03.10.2017  
201700127 Chrien,s.r.o. potraviny    186,22 EUR 03.10.2017 07.10.2017 201700187
201700130 OVD - Ovocinárske družstvo potraviny    55,89 EUR 04.10.2017 14.10.2017 201700192
211700152 SI Teplo, s.r.o. TˇUV a SV 9/2017   2 033,10 EUR 05.10.2017 10.10.2017  
201700126 99 plus s.r.o. potraviny    639,71 EUR 05.10.2017 07.10.2017 201700186
201700128 Chrien,s.r.o. potraviny    305,65 EUR 06.10.2017 07.10.2017 201700188
201700129 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    189,60 EUR 06.10.2017 07.10.2017 201700189
211700154 Orange Slovensko a.s. Dátové služby    91,85 EUR 09.10.2017 11.10.2017  
201700135 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    125,14 EUR 11.10.2017 26.10.2017 201700198
201700133 Tatranská mliekareň, a.s. potraviny    24,05 EUR 11.10.2017 19.10.2017 201700195
201700131 AG FOODS SK s.r.o. potraviny    121,58 EUR 11.10.2017 14.10.2017 201700193
211700158 Základná škola Školská ul. 14 strava 10/2017    699,36 EUR 13.10.2017 24.10.2017  
211700159 Základná škola Školská ul. 14 strava zo SF    75,20 EUR 13.10.2017 24.10.2017  
201700132 Chrien,s.r.o. potraviny    118,08 EUR 13.10.2017 14.10.2017 201700194
201700134 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina potraviny    598,87 EUR 17.10.2017 19.10.2017 201700196
211700157 MIRA OFFICE, s. r. o. Poukážky HN    99,60 EUR 18.10.2017 20.10.2017 201700197
201700137 Bohus Sestak s.r.o. potraviny    322,58 EUR 19.10.2017 26.10.2017 201700200
201700138 Chrien,s.r.o. potraviny    89,93 EUR 19.10.2017 26.10.2017 201700201
201700142 OVD - Ovocinárske družstvo potraviny    40,55 EUR 23.10.2017 28.10.2017 201700205
201700139 Grandfood s.r.o. potraviny    71,12 EUR 24.10.2017 26.10.2017 201700202
211700163 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Revízia výťahu    51,36 EUR 26.10.2017 03.11.2017  
211700160 Základná škola Školská ul. 14 HN strava 10/2017    100,00 EUR 26.10.2017 28.10.2017  
201700140 Chrien,s.r.o. potraviny    82,80 EUR 26.10.2017 28.10.2017 201700203
211700162 Kenneth Neil Macleod Výučba AJ    132,00 EUR 27.10.2017 03.11.2017  
201700141 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    49,70 EUR 27.10.2017 28.10.2017 201700204
201700143 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina potraviny    521,82 EUR 30.10.2017 01.11.2017 201700207
211700161 MIRA OFFICE, s. r. o. Čistiace a kancelárske potreby    292,04 EUR 30.10.2017 01.11.2017  
211700170 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné, stočné 10/2017    614,78 EUR 31.10.2017 16.11.2017  
201700145 99 plus s.r.o. potraviny    753,65 EUR 31.10.2017 11.11.2017 201700211
211700165 Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 11/2017    70,66 EUR 01.11.2017 09.11.2017  
211700164 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 11/2017   1 083,74 EUR 02.11.2017 08.11.2017  
201700144 PE - PEK, s.r.o. potraviny    93,57 EUR 03.11.2017 11.11.2017 201700210
211700166 SI Teplo, s.r.o. Tepelná energia 10/2017   2 737,98 EUR 06.11.2017 13.11.2017  
201700146 Grandfood s.r.o. potraviny    683,32 EUR 07.11.2017 11.11.2017 201700212
201700147 Chrien,s.r.o. potraviny    136,34 EUR 07.11.2017 11.11.2017 201700213
201700160 OVD - Ovocinárske družstvo potraviny    40,73 EUR 08.11.2017 09.12.2017 201700246
201700148 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    141,37 EUR 08.11.2017 11.11.2017 201700214
211700169 Orange Slovensko a.s. Dátové služby    91,85 EUR 09.11.2017 14.11.2017  
211800004 Komensky s.r.o. Služby - Virtuálna knižnica    0,00 EUR 10.11.2017 17.01.2018  
211700167 Lenthár Peter PAF pracovné ošatenie ŠJ    271,60 EUR 10.11.2017 13.11.2017 201700215
211700168 Ing. Marek Cziria Vybavenie školskej dielni   4 541,80 EUR 10.11.2017 13.11.2017 201700209
201700149 Bohus Sestak s.r.o. potraviny    187,90 EUR 13.11.2017 23.11.2017 201700225
201700150 Tatranská mliekareň, a.s. potraviny    25,62 EUR 13.11.2017 23.11.2017 201700226
211700173 Základná škola Školská ul. 14 strava 11/2017    714,24 EUR 15.11.2017 17.11.2017  
211700174 Základná škola Školská ul. 14 strava zo SF    76,80 EUR 15.11.2017 17.11.2017  
211700171 Libutková Zuzana - Capricorn.L - sk trofeje na OK v stolnom tenise    18,00 EUR 15.11.2017 16.11.2017 201700220
201700154 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina potraviny    636,52 EUR 16.11.2017 23.11.2017 201700230
211700176 MIRA OFFICE, s. r. o. Čistiace a kancelárske potreby do ŠJ    370,46 EUR 16.11.2017 21.11.2017 201700222
211700172 Slavomíra Vargová Občerstvenie na zabezpečenie OK v stolnom tenise    19,20 EUR 16.11.2017 17.11.2017 201700221
211700175 Waste transport, a.s. likvidácia biologického odpadu    163,20 EUR 16.11.2017 17.11.2017  
201700151 Ryba Košice potraviny    251,33 EUR 20.11.2017 23.11.2017 201700227
201700152 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    46,45 EUR 20.11.2017 23.11.2017 201700228
211700178 PcProfi, s. r. o. Interaktívna tabuľa   1 677,00 EUR 20.11.2017 22.11.2017 201700218
211700179 PcProfi, s. r. o. Servis, zaškolenie    260,00 EUR 20.11.2017 22.11.2017 201700219
211700177 INFINITY team, s.r.o. MTZ OK stolný tenis    35,00 EUR 20.11.2017 21.11.2017 201700223
201700157 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina potraviny    197,82 EUR 21.11.2017 05.12.2017 201700240
211700183 Mesto Levice CG ISS IV. Q    233,65 EUR 21.11.2017 28.11.2017  
201700153 Chrien,s.r.o. potraviny    118,08 EUR 21.11.2017 23.11.2017 201700229
211700184 Soft-GL aktualizácia programu ŠJ    32,70 EUR 22.11.2017 28.11.2017 201700234
211700180 Sector Safety s.r.o. Pracovné ošatenie    348,78 EUR 22.11.2017 24.11.2017 201700231
211700181 MIRA OFFICE, s. r. o.      420,18 EUR 24.11.2017 28.11.2017 201700208
211700182 INFINITY team, s.r.o. športové potreby    506,33 EUR 24.11.2017 28.11.2017 201700232
201700155 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    181,19 EUR 24.11.2017 25.11.2017 201700233
201700156 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    120,28 EUR 29.11.2017 01.12.2017 201700235
211700185 Základná škola Školská ul. 14 HN strava 11/2017    131,00 EUR 29.11.2017 30.11.2017  
211700199 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné, stočné    455,84 EUR 30.11.2017 14.12.2017  
201700159 Be-Be mäsko s.r.o. potraviny    734,40 EUR 30.11.2017 05.12.2017 201700242
201700162 PE - PEK, s.r.o. potraviny    131,63 EUR 01.12.2017 09.12.2017 201700248
211700188 Tekovská ekologická, s. r. o. odstránenie olejov    187,13 EUR 01.12.2017 07.12.2017  
211700189 Slovak Telekom, a.s. Internet, hlasové služby    70,43 EUR 01.12.2017 07.12.2017  
211700186 Kenneth Neil Macleod Výučba AJ    108,00 EUR 01.12.2017 05.12.2017  
211700201 Plastmont-SK, s.r.o. Vybavenie školskej dielni    223,90 EUR 05.12.2017 15.12.2017 201700238
201700161 Grandfood s.r.o. potraviny    352,64 EUR 05.12.2017 09.12.2017 201700247
211700193 SI Teplo, s.r.o. Tepelná energia   5 218,37 EUR 06.12.2017 12.12.2017  
211700194 Tlačiareň  CICERO, v.o.s Poukážky - talč    60,00 EUR 06.12.2017 12.12.2017 201700224
211700187 GASTON Slovakia - Ing. Juraj Hegyi Oplachovacie prostriedky    159,68 EUR 06.12.2017 07.12.2017 201700243
201700163 Foodservice Nitra s.r.o. potraviny    117,97 EUR 07.12.2017 13.12.2017 201700250
211700190 Základná škola Školská ul. 14 strava 12/2017    492,90 EUR 07.12.2017 12.12.2017 201700244
211700191 Základná škola Školská ul. 14 strava zo SF    53,00 EUR 07.12.2017 12.12.2017 201700245
211700206 Waste transport, a.s. likvidácia biologického odpadu    144,00 EUR 08.12.2017 23.12.2017  
201700164 Chrien,s.r.o. potraviny    164,46 EUR 08.12.2017 13.12.2017 201700251
211700192 Roman Takács - ERdiRT Revízia ŠJ    380,00 EUR 08.12.2017 12.12.2017 201700237
211700195 Orange Slovensko a.s. Dátové služby    96,78 EUR 09.12.2017 12.12.2017  
211700196 A-Z veľkoobchod, s.r.o. materiál ŠJ    159,55 EUR 11.12.2017 13.12.2017 201700239
211700197 Základná škola Školská ul. 14 HN strava 12/2017    128,00 EUR 12.12.2017 14.12.2017  
201700165 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    142,80 EUR 13.12.2017 20.12.2017 201700255
211700200 Leon group, s.ro. Vodoinštalačný materiál    519,00 EUR 13.12.2017 15.12.2017 201700253
211700198 Agg Zsolt - AGG SERVIS Oprava elktr. panvice    410,00 EUR 13.12.2017 14.12.2017 201700252
201700167 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina potraviny    304,12 EUR 14.12.2017 20.12.2017 201700257
201700166 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny    24,18 EUR 15.12.2017 20.12.2017 201700256
201700169 Chrien,s.r.o. potraviny    88,81 EUR 15.12.2017 20.12.2017 201700259
211700203 Strechy Meszáros Laty, rezivo, dosky do školskej dielne    103,40 EUR 18.12.2017 20.12.2017 201700254
201700168 Foodservice Nitra s.r.o. potraviny    145,08 EUR 18.12.2017 20.12.2017 201700258
201700170 Chrien,s.r.o. potraviny    160,42 EUR 18.12.2017 20.12.2017 201700260
211700204 JHJ KOVEX, spol. s r.o. Plechy do ŽD    84,00 EUR 19.12.2017 21.12.2017 201700249
211700207 GOURMET s.r.o. Zabezpečenie stravy    240,00 EUR 21.12.2017 28.12.2017 201700265
211700205 Loskot Ronald Služby BOZP a OPP    51,00 EUR 21.12.2017 23.12.2017  
201700172 PE - PEK, s.r.o. potraviny    60,28 EUR 22.12.2017 28.12.2017 201700262
201700173 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina potraviny    447,34 EUR 22.12.2017 28.12.2017 201700263
201700174 Be-Be mäsko s.r.o. potraviny    517,06 EUR 22.12.2017 28.12.2017 201700264
211700208 MIRA OFFICE, s. r. o. Kancelárske potreby    695,36 EUR 22.12.2017 28.12.2017 201700236
211700211 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné, stočné    510,62 EUR 31.12.2017 18.01.2018  
211700210 Waste transport, a.s. likvidácia biologického odpadu    126,00 EUR 31.12.2017 10.01.2018  
211700209 SI Teplo, s.r.o. Tepelná energia   4 805,30 EUR 31.12.2017 09.01.2018