facebook_page_plugin

Zmluvy 2013

Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

 

P.č.

Číslo zmluvy

Dátum

podpísania

Zmluvná strana Predmet zmluvy Link
1 121120515 23.1.2013 SAAIC Bratislava grant
2 2013_00202 30.1.2013 OU Nitra dejepisná olympiáda
3 DN_2013 11.2.2013 Liga proti rakovine fin. zbierka
4 2013_0050 20.2.2013 Div. centrum Martin div. predstavenie
5 65_51_2013 21.2.2013 UPSVR Levice abs. prax
6 2013_00326 8.3.2013 OU Nitra gymn. štvorboj
7 2946_74_2013 14.3.2013 UMB B. Bystrica ped. prax
8 2013_00655 13.5.2013 OU Nitra fyzikálna olympiáda
9 15_2013 15.5.2013 Sachs Slovakia prenájom ihriska
10 dodatok_1 12.6.2013 SI Teplo dodatok k zmluve
11 670_2013 20.6.2013 NUCEM projekt
12 901_2013 22.7.2013 ŠPU darovacia zmluva
13 update 19.8.2013 Mesto Levice udrzba systemu
14 31_2103 23.9.2013 st tenis, Mesto Lv prenájom
15 32_2013 23.9.2013 Junilev, Mesto Lv prenájom
16 1_337_2013 14.11.2013 Ústav detskej psych. národný projekt
17 2013_016091 25.11.2013 OU Nitra stolný tenis
18 ramcova_zmluva 29.11.2013 Fons aqua dodávka vody
19 kupna_zmluva_deva 2.12.2013 pekareň Deva dodávka chleba
20 kupna_zmluva_chrien 11.12.2013 Chrien dodávka potravín
21 kupna_zmluva_3148_2013 17.12.2013 Tatranská mliekáraň dodávka mlieka
22 dohoda_39_2013 18.12.2013 UPSVaR LV aktivačná činnosť
23 kupna_zmluva_koliba_trade 30.12.2013 Koliba Trade dodávka mliečných v.