facebook_page_plugin

Organizačné pokyny k novému školskému roku

Vážení rodičia a milí žiaci,

slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021. Uverejňujeme bližšie pokyny k prvému dňu:
7:45 – 8:00           žiaci 2. - 9. ročníka postupne prejdú do svojich učební (bez rodičov)
                                 žiaci 1. ročníka ostávajú so svojimi rodičmi na nádvorí školy

8:00   slávnostné otvorenie školského roka v kmeňových učebniach tried (2. - 9. ročník)
8:00 
 slávnostné otvorenie školského roka pre žiakov I. ročníka na nádvorí školy a po jeho ukončení prechod do učebne I.A triedy (len s jedným zo zákonných zástupcov)
Predpokladaný koniec o 9:00.

Poprosíme Vás o dodržanie epidemiologických opatrení: R - O - R, vstup do budovy len s rúškom a dezinfekcia rúk a zaslanie čestného prehlásenia o bezpríznakovosti formou EDUPAGE rodičovského konta.
Rozmiestnenie tried:
prízemie časť A: II.A a II.B
prízemie časť C: III.A a I.A
I. poschodie časť A: III.B a IV.A
I. poschodie časť C: VII.B a IV.B
II. poschodie časť A: VIII.A, IX.A a VII.A
II. poschodie časť B: VI.A
II. poschodie časť C: V.A a V.B
Obedy sa podávajú od piatka 03. septembra 2021
.
Prevádzková doba ŠKD je od 03. septembra 2021 v čase od 6:30 do 16:30Ranná ŠKD vstup o 6:30, resp. 7:00

Odchod z ŠKD: 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30

V piatok 03. septembra  a v pondelok 06. septembra vyučovanie končí:
1. ročník o 10:40
2.-4. ročník o 11:40
5.-9. ročník o 12:35

Všetky udalosti a rozvrh budú postupne aktualizované cez webovú stránku edupage.