facebook_page_plugin

Úspechy našich žiakov v súťažiach v školskom roku 2013/2014

V školskom roku 2013/2014 sa naša škola umiestnila na 6. mieste v predmetových olympiádach a postupových súťažiach a na 3. mieste v športových súťažiach v rámci levického okresu. Informácie si môžete pozrieť na stránke Okresného úradu v Nitre.

Názov vedomostnej súťaže

Miesto

OK

Miesto

KK

Miesto

CK

Meno žiaka

Trieda

Pripravoval

Dejepisná olympiáda

3. m.

2. m.

1. m.

5. m.

 

 

8. m.

 

M. Šimoneková

L. Ondrejkovič

V. Bušniaková

F. Zaikner

6. B

7. A

8. A

8. B

Tóthová

Európa v škole

1. m.

 

ocenená

J. Krajčíková

5. A

Rudolphi

Fyzikálna olympiáda

6. m.

7.-9. m.

9.-10. m

9.-10. m

   

F. Zaikner

T. Štefanko

P. Mumperová

N. Siekelová

8. B

8. A

9. A

9. A

Švecová

Archimediáda

1.-2.m.

3.-4.m.

3.-4.m.

5.-8.m.

5.-8.m.

9. m.

13. m.

   

Lili Ondrejkovič

Jakub Lórincz

N. Mesárošová

P. Ambrózai

E. Rýdza

D. Školník

M. Števiarová

7. A

7. B

7. B

7. B

7. B

7. B

7.A

Švecová

Geografická olympiáda

14.m.

6. m.

   

S. Kotrus

V. Bušniaková

5.A

8. A

Kováč

Matematická olympiáda

4.-5.m.

12.-14.

   

V. Bušniaková

N. Mesárošová

8.A

7.B

Krišková

Líšková

Olympiáda v ANJ

4. m.

   

E. Rýdza

7. B

Henčeková

Olympiáda v NEJ

4. m.

   

M. Nagy

 

Tarišková

Olympiáda v SJL

úsp. rieš.

   

V. Bušniaková

8. A

Adamová

Pytagoriáda

17.-18.

23.-26.

4. m.

10. m.

12. m.

13.m.

16.m.

5.m.

2.m.

   

A. Haško

T. Fehér

M. Holečka

B. Korbela

K. Kúdelová

D. Valkovič

B. Bušniaková

N. Mesárošová

V. Bušniaková

3.A

3.A

4. B

4.B

4.B

5.B

5.B

7.B

8.A

Kóšová

Kóšová

Földesiová

Földesiová

Földesiová

Krišková

Krišková

Líšková

Krišková

Šaliansky Maťko

3. m.

   

S. Mráz

7. A

Tóthová

Slávik

2.m.

2.m.

3.m.

   

1.kat. Jakubík

2.kat. - Hancková

3.kat. - Števiarová

 

Gurišová

Na bicykli bezpečne

3.m

   

výber žiakov

 

Kováč

Biblická olympiáda

5. m

       

Šišková

 

Názov športovej súťaže

Miesto

OK

Miesto

KK

Miesto

CK

Meno žiaka

Trieda

Pripravoval

Atletika - chlapci

- dievčatá

beh na 60 m

hod kriketovou loptičkou

 

vrh guľou

 

skok do diaľky

štafeta 4 x 60 m

7.m.

2.m.

-

3.m.

1.m.

-

2.m.

-

-

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Vendlek

Orolínová

 

Orolínová

 

 

 

 

 

 

9. A

 

9. A

 

 

 

 

Líšková

 

Bedminton

- dievčatá

- chlapci

 

3.m.

7.m.

   

 

Takácsová, Šabíková

Grman, Mozdík

 

8.A

 

Líšková

Šturc

Gymnastika štvorboj - dievčatá

 

- chlapci

1. kat. A

1. kat. B

1. kat. C

2. kat. A

5. kat. B

2. kat. C

6.m.

5.m.

5.m.

     

Líšková,

Murajdová

Kováč

Mestská športová olympiáda

7.m.

         

Beh o putovný pohár primátora mesta

6.m.

7.m.

   

mladší žiaci

starší žiaci

 

Líšková

Showtime

   

1.m.

1.m.

1.m.

Chiwava

Hello boy

Dancing in the rain

1.m ME

 

1.m ME

Kluchová

Murajdová

Gurišová