facebook_page_plugin

Naši najúspešnejší - 2014/2015

Adam Haško 4. B
Pytagoriáda 4 8. m. OK
Logická olympiáda ÚR celoštátneho kola
Matej Mészáros 4. B
Pytagoriáda 4 1. m. OK
Kateřina Foltánová 8. B

Karate - Európsky pohár 1.m, Majstrovstvá SR 1.m., Majstrovstvá ČR 1.m, Majstrovstvá Európy 3.m.Gymn. štvorboj 1.m. OK, 3.m. KK


Matej Grman 9. A

MŠO plávanie 1.m.
Cezpoľný beh 2.m. OK
Pohár primátora štafeta 3.m.
Filip Zaikner 9. B

Fyzikálna olympiáda 9. m. OK
Dejepisná olympiáda 1. m. OK
Dejepisná olympiáda 12. m. KK
Michal Pelach 8. A

Matemat. olympiáda 1. m. OK


Dávid Školník 8. B

Fyzikálna olymp. 9. m. OK
Dejepisná olymp.1. m. OK
Dejepisná olymp. 9. m. KK
Natália Mesárošová 8. B

Fyzikálna olymp. 3. m. OK
Geograf. olymp. 19. m. OK
Veronika Bušniaková 9. A

Dejepisná olymp. 3. m. OK
Geograf. olymp. 8. m. OK
Matemat. olymp. 8. m. OK


Radka Ráczová 9. A

Gymn. štvorboj 1.m. OK, 3.m.KK
Pohár primátora štafeta 3.m
Laura Takácsová 9. A

Európa v škole 3. m.
Bedminton 2.m. OK
Nicol Šabíková 9. A

Európa v škole 3. m.
Bedminton 2.m. OK
Gymn. štvorboj 1.m.OK, 3.m.KK


Ema Rýdza 8. B

Olympiáda v ANJ 6. m. OK
Fyzikálna olympiáda 9.m. OK
Peter Ambrózai 8. B

Fyzikálna olympiáda 9. m. OK
Martina Števiarová 8. A

Slávik Slovenska 2. m. OK
MŠO stolný tenis 3.m.


Adam Haško, Matej Mészáros,Viktória Siládiová

Pytagoriáda 3 1. m. OK


Cudzie jazyky:

Ema Rýdza 8. B, Sára Kurecová 7. B, Lenka Jakubíková 7. B


Dejepis:

Dávid Školník, Veronika Bušniaková, Adam Füri, Filip Zaikner


Fyzika a chémia:

K. Hancková, N. Mesárošová, M. Šimoneková, J. Lörincz, L. Ondrejkovič, A. Tkáč, A. Vinczeová, D. Školník, B. Hárezníková, D. Števiarová, T. Štefanko, F. Zaikner, D. Hárezníková, E. Rýdza


Matematika:

D. Valkovič, B. Korbela, J. Lörincz, M. Holečka, M. Pelach, M. Bugárová, D. Lörinczová,
V. Bušniaková, B. Bušniaková


Slov. jazyk, Európa v škole, Slávik Slovenska:

M. Hajdúová, N. Šabíková, N. Kupčová, L. Takácsová, M. Števiarová, A. Krišková


Geografia a biológia:

A. Tordová, D. Kušnieriková, F. Zaikner, E. Forgáčová, N. Mesárošová, N. Forgáčová,
V. Bušniaková, M. Holečka, T. Korcsok