facebook_page_plugin

Naši najúspešnejší - 2016/2017

ADAM LÍŠKA 4.A

Pytagoriáda - 3. miesto v OK Matematický klokan – úspešný v SK
MICHAELA HAJDÚOVÁ 9.A

Olympiáda v SJL - 5. miesto v OK Chemická olympiáda -  úspešná v OK ...a slovo bolo u Boha...  -  úspešná v KK


MAREK HOLEČKA 7.A

Archimediáda - 2. miesto v OK Technická olympiáda - 3. miesto v OK Matematická olympiáda – 5. miesto v OK
BENJAMÍN KORBELA  7.A

Matematická olympiáda – 5. miesto v OK
Archimediáda -  úspešný  v OK
IBobor - 1. miesto  v SK Bedminton - 1. miesto  v OK, 2. miesto v KK
Gymnastický štvorboj  - 2. miesto v OK
Stolný tenis, florbal – 4. miesto v OKMILADA BUGÁROVÁ 7.B

Dejepisná olympiáda - 5. miesto v OK Archimediáda - 3. miesto v OK
Matematická olympiáda - úspešná v OK
ADELA VINCZEOVÁ 9.B

Dejepisná olympiáda - 3.miesto v OK
Matematická olympiáda - úspešná v OK


LENKA ŠUŠKOVÁ 8.A

Dejepisná olympiáda -  1. miesto v OK Fyzikálna olympiáda -  2. miesto v OK Technická olympiáda - 4. miesto v OK
Gymn. štvorboj – 1. miesto v OK, 4. miesto v KK
BARBORA BUŠNIAKOVÁ 8.A

Dejepisná olympiáda -  4. miesto v OK
Matematická olympiáda – 4. miesto v OK