facebook_page_plugin

Testovanie žiakov

Celoslovenské testovanie T5

25. november 2016 bol veľkým dňom pre našich piatakov, ktorí sa zúčastnili celoslovenského testovania T5 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. S veľkou netrpezlivosťou sme očakávali výsledky. A tie nás potešili. Naši tohtoroční piataci nadviazali na úspešnosť výsledkov svojich predchodcov a dokázali svoju pripravenosť na náročnosť podmienok ISCED 2.

Testovanie žiakov 2014/2015

Komparo 8,9


Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v školskom roku 2014/2015

Predmet

Priemer. úspešnosť školy

Rozdiel oproti národ. priem.

Priemer. známka školy v predmete

Percentil školy

MAT

63,97

+11,29

2,28

86,18

SJL

67,65

+5,07

2,25

62,58