facebook_page_plugin

Rodičovské združenie

 

 Zasadnutie rodičovského združenia a rady školy sa uskutoční  dňa 23.10.2019   o 17:00.

Predseda:         Ing. Roderik Baltazár

Podpredseda:     Ing. Matej Haško

Pokladník:         Božena Galoová

Zapisovateľ:      Lucia Šedivcová

Revízna komisia:   Mária Šebová, , Zuzana Mókušová

Výchovná komisia: Renáta Latiková, Milada Vidličková, Mgr. Dáša Tarišková

Stravovacia komisia: Viliam Dráb, Katarína Berkešiová, Viera Ščepková

 

Správa o hospodárení RZ v školskom roku 2018/2019 TU.