facebook_page_plugin

Rodičovské združenie

 

 Zasadnutie rodičovského združenia a rady školy sa uskutoční  dňa 23.10.2017   o 17:00.

Predseda:         Ing. Matej Haško

Podpredseda:     Mária Šebová

Pokladník:         Soňa Skokowska

Zapisovateľ:      Ľubica Šušková

Revízna komisia:   Mgr. Miroslava Števková, Zuzana Mókušová

Výchovná komisia: Denisa Mumperová, Mgr. Dáša Tarišková, Roberta Kyselová

Stravovacia komisia: Katarína Berkešiová, Alena Kušnieriková, Viera Ščepková

 

Správa o hospodárení RZ v školskom roku 2015/2016 TU.