facebook_page_plugin

Rada školy

Zástupcovia rodičov:

1. Jozef Pizúr

2. Soňa Skokowska

3. Martina Ildžová

4. Tímea Guthiová

Zástupcovia zriaďovateľa: 

5. Ing. Matej Haško

6. JUDr. Ján Janáč

7. Marianna Brunclíková

8. Mgr.Monika Matusová

 Pedagogickí zamestnanci:

9. Mgr. Dáša Tarišková

10. Mgr. Miroslava Bobová 

 Nepedagogický zamestnanec: 11. Ivan Baláž 
   
 Predseda Rady školy:  Mgr. Daša Tarišková