facebook_page_plugin

Rada školy

Zástupcovia rodičov:

1. Ing. Peter Lülei

2. Viliam Dráb

3. Jozef Kysela

4. Mária Šebová

Zástupcovia zriaďovateľa: 

5. Ing. Matej Haško

6. JUDr. Ján Janáč

7. Ing. Roderik Baltazár

8. Mgr.Monika Matusová

 Pedagogickí zamestnanci:

9. Mgr. Dáša Tarišková

10. Mgr. Eva Ginzeryová

 Nepedagogický zamestnanec: 11. Ivan Baláž 
   
 Predseda Rady školy:  Mgr. Daša Tarišková