facebook_page_plugin

Pedagogickí zamestnanci

P. č. Meno a priezvisko Triednictvo Aprobácia
1. Mgr. Zuzana Kleinová 0. A 1. – 4. roč
2. Mgr. Miroslava Bobová I.A 1. – 4. roč.
3. Mgr. Kamila Loskotová I. B 1. – 4. roč.
4. Mgr. Adriana Cucorová II. A 1. – 4. roč.
5. Mgr Ľubica Gurišová II. B- vedúca MZ 1. - 4. roč.
6. PaedDr. Mária Kósová III. A 1. – 4. roč.
7. PaedDr. A. Földesiová III.B 1. - 4. roč.,ANJ
8. Mgr. Monika Rudolphi IV.A- špeciálny pedagóg 1. - 4. roč
9. Mgr. Eva Ginzeryová IV. B 1. - 4. roč.,ANJ
10. Mgr. Elena Henčeková V. A- vedúca PK TSV-ANJ
11. Ing. Ivana Krišková V.B MAT
12. PaedDr. Eva Čikkelová VI.A MAT-TECH
13. Mgr. Miriam Adamová VII.A SJL-ETV
14. Ing. Gizela Švecová  VIII.A FYZ
15. Mgr. Daša Tarišková  IX.A- výchovná poradkyňa NEJ
16. Mgr. Ivan Kováč   TSV-GEO
17. Mgr. Gabriela Tóthová   SJL-DEJ
18. Mgr. Ida Kopernická   NAV
19. Mgr. Lucia Šišková   NAV
20. Mgr. Erika Murajdová   BIO-MAT
21. Ivana Šipekiová   asistent učiteľa
22. Bc. Erika Vargová  vedúca MZ ŠKD vychovávateľka ŠKD
23. Ružena Miťková   vychovávateľka ŠKD
24.  Eva Jakubíková   vychovávateľka ŠKD
 25. Gabriela Szobyová   vychovávateľka ŠKD