facebook_page_plugin

Pedagogickí zamestnanci

P. č. Meno a priezvisko Triednictvo Aprobácia
1. Mgr. Zuzana Kleinová 0. A 1. – 4. roč
2. Mgr. Adriana Cúcorová I.A 1. – 4. roč.
3. Mgr. Ľubica Gurišová I. B- vedúca MZ 1. – 4. roč.
4. Mgr. Miroslava Bobová II. A 1. – 4. roč.
5. Mgr Kamila Loskotová II. B 1. - 4. roč.
6. Mgr. Monika Rudolphi III. A- špeciálny pedagóg 1. – 4. roč.
7. Mgr. Eva Ginzeryová III.B 1. - 4. roč.,ANJ
8. PaedDr. A. Földesiová IV.A 1. - 4. roč, ANJ
9. PaedDr. Mária Kósová IV. B 1. - 4. roč.
10. PaedDr. Eva Čikkelová V. A MAT-TECH
11. Mgr. Miriam Adamová VI.A SJL-ETV
12. Ing. Gizela Švecová VII.A FYZ
13. Mgr. Daša Tarišková VIII.A- výchovná poradkyňa NEJ
14. Mgr. Elena Henčeková  IX.A- vedúca PK TSV-ANJ
15. Mgr. Ivan Kováč  IX.B TSV-GEO
16. Ing. Ivana Krišková   MAT
17. Mgr. Gabriela Tóthová   SJL-DEJ
18. Mgr. Ida Kopernická   NAV
19. Mgr. Lucia Šišková   NAV
20. Mgr. Erika Murajdová  od 1.9.2016 MD BIO-MAT
21. Bc. Erika Vargová   vedúca MZ ŠKD vychovávateľka ŠKD
22. Ružena Miťková   vychovávateľka ŠKD
23. Eva Jakubíková   vychovávateľka ŠKD