facebook_page_plugin

Súčasnosť

     S radosťou za vzdelaním je motto našej školy, ktoré je obsahom školských vzdelávacích programov. V školskom roku 2019/2020 školu navštevuje 251 žiakov v 15 triedach a 103 žiakov v 4 oddeleniach ŠKD.


Zameranie školy
o    vytvárame pohodové školské prostredie
o    zdravo sa učíme
o    vychovávame celistvú ľudskú osobnosť
o    vytvárame informačné prostredie
o    športujeme a tancujeme
o    máme partnera v zahraničí
o    rozvíjame samosprávnu demokraciu
o    máme rozpracované preventívne programy
o    komunikujeme s verejnosťou

Ponúkame
o    kvalitný výchovno-vzdelávací proces
o    športovú prípravu zameranú na tanec
o    digitálne technológie výučby formou interaktívnych tabúľ
o    kvalitnú prípravu na testovanie, predmetové olympiády a súťaže
o    bohatú športovú, kultúrnu a charitatívnu činnosť
o    pestrosť a rôznorodosť záujmových útvarov
o    prácu na projektoch
o    exkurzie a výlety na Slovensku i v zahraničí
o    tematické, výchovno-vzdelávacie dni a týždne