facebook_page_plugin

Organizácia školského roka

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).

2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

3. Termíny školských prázdnin

Prázdniny

Posledný deň

vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

po prázdninách

jesenné

28.október 2020

(streda)

29. október –

30. október 2020

2. november 2020 (pondelok)

vianočné

22. december 2020 (utorok)

23. december 2020 – 7. január 2021

8. január 2021

(piatok)

polročné

29. január 2021 (piatok)

1. február 2021
(pondelok)

2.február 2021

(utorok)

jarné

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj,

Trnavský kraj

26. február 2021 (piatok)

1. marec -

5. marec 2021

8. marec 2021

(pondelok)

veľkonočné

31.marec 2021

(streda)

1. apríl –

6. apríl 2021

7. apríl 2021

(streda)

letné

30. jún 2021

(streda)

1. júl –

31. august 2021

2. september 2021 (štvrtok)

4. V školskom roku 2020/2021 bude v období školského vyučovania spolu 192  vyučovacích dní a 72 dní voľna okrem sobôt a nediel.

5. prevádzkový poriadok školy (dočasne platia pokyny vydané 26.8.2020)
      - príchod do ranného ŠKD: 6:00 – 7:15, po 7:15 sa budova školy uzamkne (7:00 dočasne)
      - budova školy sa otvára pre žiakov o 7:40
      - návštevy hlásiť na vrátnici, u službukonajúceho dozoru resp. u vedenia školy
      - vstup a pohyb cudzích osôb (i rodičov) v priestoroch školy je prísne zakázaný
      - rodičia odprevádzajú resp. čakajú svoje deti pred  hlavným vchodom školy,
      -

6. Zvonenie:
      1. hodina 08:00 – 08:45
      2. hodina 08:55 – 09:40
      3. hodina 09:55 – 10:40
      4. hodina 10:55 – 11:40
      5. hodina 11:50 – 12:35
      6. hodina 12:45 – 13:30
          obedná prestávka 13:30 – 14:00
      7. hodina 14:00 – 14:45


V Leviciach dňa 2. septembra 2020

                                                Mgr. Peter Šturc
                                                   riaditeľ školy