facebook_page_plugin

Organizácia školského roka

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok).

2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

3. Termíny školských prázdnin

 

4. Prevádzkový poriadok školy ( platia pokyny vydané 2.9.2021)
      - príchod do ranného ŠKD je o 6:30, resp 7:00, po 7:00 sa budova školy uzamkne a otvorí sa o 7:40
      - odchod z ŠKD je o 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
      - návštevy hlásiť na vrátnici, u službukonajúceho dozoru resp. u vedenia školy
      - vstup a pohyb cudzích osôb (i rodičov) v priestoroch školy je prísne zakázaný
      - rodičia odprevádzajú resp. čakajú svoje deti pred  hlavným vchodom školy,
      -

5. Zvonenie:
      1. hodina 08:00 – 08:45
      2. hodina 08:55 – 09:40
      3. hodina 09:55 – 10:40
      4. hodina 10:55 – 11:40
      5. hodina 11:50 – 12:35
      6. hodina 12:45 – 13:30
          obedná prestávka 13:30 – 14:00
      7. hodina 14:00 – 14:45


V Leviciach dňa 2. septembra 2021

                                                Mgr. Peter Šturc
                                                   riaditeľ školy