facebook_page_plugin

Záujmové útvary

Dejepisný

Mgr. Gabriela Tóthová

pondelok 14:00

Cvičenia zo SJL

Mgr. Miriam Adamová

pondelok 14:00
utorok 14:00

Cvičenia z MAT

Ing. Ivana Krišková

streda 14:00
štvrtok 14:00

DFS Vinička

Mgr. Adriana Cúcorová

pondelok 13:30

Divadelný

Mgr. Ľubica Gurišová

štvrtok 13:30

Fyzikálny

Ing. Gizela Švecová

utorok 14:00

Počítačový PaedDr. Beata Imreová

piatok 14:00

Prírodovedný PaedDr. Mária Kósová Pondelok 13:30

Divadelný

Mgr. Ľubica Gurišová

pondelok 13:30
 
Výtvarný Mgr. Kamila Loskotová pondelok 13:30
Gymnastický Mgr. Erika Hašková  
Športový Mgr. Peter Šturc štvrtok 14:00
Športový Mgr. Kamila Loskotová utorok 13:30
Loptové hry Mgr. Ivan Kováč

utorok  14:10