facebook_page_plugin

Erasmus+ - prezentácie povestí

Prvý rok práce na projekte Erasmus + ubehol ako voda a v pondelok 19.6.2017 sme ho ukončili stretnutím žiakov druhého stupňa, kde vybraní študenti prezentovali svojim spolužiakom povesti a legendy od našich partnerských krajín. Spoločne ich potom porovnávali s našimi povesťami a hľadali v nich pozitívne hodnoty ako sú láska, priateľstvo, solidarita, srdečnosť, pohostinnosť, čestnosť, spravodlivosť a veľa iných, ktoré sú dôležité pre zjednotenie európskych krajín a pre vzájomné spolunažívanie v priateľstve a mieri.