facebook_page_plugin

Erasmus+ - Európska dúha

Erasmus+ - prezentácie povestí

Prvý rok práce na projekte Erasmus + ubehol ako voda a v pondelok 19.6.2017 sme ho ukončili stretnutím žiakov druhého stupňa, kde vybraní študenti prezentovali svojim spolužiakom povesti a legendy od našich partnerských krajín. Spoločne ich potom porovnávali s našimi povesťami a hľadali v nich pozitívne hodnoty ako sú láska, priateľstvo, solidarita, srdečnosť, pohostinnosť, čestnosť, spravodlivosť a veľa iných, ktoré sú dôležité pre zjednotenie európskych krajín a pre vzájomné spolunažívanie v priateľstve a mieri.

Projektové stretnutie Erasmus+

       Základná škola, Školská 14 v Leviciach začala participáciu na medzinárodnom projekte Erasmus+ s názvom „Európska dúha – sprievodca k výučbe Európskeho občianstva“ a preto sa v dňoch 22.-27. októbra 2016  zástupcovia našej školy Mgr. Peter Šturc, PaedDr. Beáta Imreová a Mgr. Eva Ginzeryová   zúčastnili na prvom projektovom stretnutí v Poľsku v Poznani.

Čítať ďalej: Projektové stretnutie Erasmus+