facebook_page_plugin

Čajovňa pod hruškou

Aktivity v čajovni

Náš projekt sa sľubne rozbehol začiatkom nového roka 2020. Žiaci II. stupňa v rámci hodín informatiky, biológie , techniky ako aj v priebehu záujmovýc h útvarov si pripravovali aktivity, plagáty, prednášky zbieraním rôznych druhov informácií k tematike zdravej výživy, zdravého spôsobu života. Aktivita "Prečo zdravo" v mesiacoch január až marec pozostávala z prípravy plagátov, výrobe pexesa, príprava prednášok, žiaci sa popasovali i s tvorbou zdravého jedálníčka.

Aktivita "Naučme sa žiť zdravo" prebiehala následne, žiaci odprezentovali svojim spolužiakom, ako aj žiakom I. stupňa svoje prednášky. Súčasťou prednášok bola príprava ochutnávky zdravých jedál, chutných čajov, deti si zahrali pexeso, poskladali pyramídu zdravia ...

Počas hodín informatiky a na počítačovom krúžku sme s pomocou členov žiackeho parlamentu sprístupnili informácie na facebookovom profile našej školy , založili sme si aj instagramový profil a tiež sme si založili webovú stránku https://zsskolska14lv4.webnode.sk/, na ktorú žiaci prispievali zaujímavými postrehmi.

Projekt Cloetta

Zámerom projektu Čajovňa pod hruškou, ktorý je podporený Nadáciou pre deti Slovenska, fond Cloetta, je motivácia žiakov k zdravému stravovaniu a znova naštartovanie zmeny vedúcej k prevencii obezity sprievodnými výchovno-vzdelávacími a zároveň zábavnými a hravými aktivitami. Východiskom projektu bude založenie čajovne v priestoroch školskej kuchynky, ktorá bude na tieto účely zrevitalizovaná a stane sa centrom zdravého diania svojím kultúrnym stravovacím prostredím. "Maskotom" premeny bude ovocný strom hruška, ako ovocný symbol Tekovského regiónu, ktorý sa bude objavovať v dekoráciách čajovne, v zariadení a pod.

Aktivity našej školy zamerané na propagáciu zdravého životného štýlu u detí spočívajú v propagácii konzumácie ovocia a zeleniny v rámci tematicky zameraných týždňov zdravej výživy, ale i v rámci stravovania v školskej jedálni. Okrem toho podporujeme i pohybovú aktivitu žiakov. Realizovali sme projekt NDS Cloetta - 8. ročník (2016-2017), ktorý bol primárne určený pre žiakov I. stupňa a zameraný na zdravý životný štýl. Pri sledovaní správania sa žiakov sme si všimli: obedy v školskej jedálni sú pestré, obsahujú všetky zložky správnej výživy, vo veľkej miere je zastúpená čistá voda ako nápoj k jedlu. Deti mladšieho školského veku, ktorým rodičia ešte pripravujú desiaty, nemajú problém so zdravou výživou, pravidelne chodia na obedy do školskej jedálne. V predchádzajúcich projektoch sme sa vždy aj primárne zamerali na mladšiu vekovú kategóriu, pri ktorej sme aj dosiahli významné zmeny v ich správaní sa k svojmu zdraviu. V pripravovanom projekte sa zameriame na starších žiakov. Projekt prebieha v mesiacoch december 2019 – máj 2020.

V rámci projektu sme pripravili pre deti aktivity:

  • Prečo zdravo? – príprava plagátov, hier, prezentácií, videí ....
  • Naučme sa žiť zdravo – prednášky pre spolužiakov spojené s ukážkou i ochutnávaním zdravých jedál
  • Ovocné olympijské hry – vyvrcholenie projektu športovými, tvorivými a hlavne zdravými aktivitami