facebook_page_plugin

Pripravované akcie 2018/2019

   
   

Mesiac

Akcia

Zodpovednosť

SEPTEMBER

Účelové cvičenie Ochrana života a zdravia (07.09.)

Kósová, Kováč

 

Európsky deň jazykov (26.09.)

Henčeková

 

Týždeň mobility, Dopravný kurz pre I. stupeň (21.09)

Bobová

 

Projektové stretnutie Litva (24.09-28.09)

Šturc, Ginzeryová

OKTÓBER

Ročníkové exkurzie

Krišková

 

Imatrikulácia prvákov (08.10.)

Cucorová, Gurišová

 

Týždeň zdravej výživy (15.10-19.10.)

Vargová

 

Deň seniorov - aj my sme boli mladí (24.10.)

Vargová

 

Tekvičková slávnosť (29.10.)

Vargová, Tóthová, Gurišová

NOVEMBER

Komparo 8, 9 (15.11.)

Imreová

 

Testovanie T5 (21.11.)

Imreová

DECEMBER

Vianočné zvyky a tradície (6.12)

Vargová, Tóthová,

 

Vianočný benefičný koncert (19.12. o 16:00)

Gurišová, Tóthová, Földesiová

JANUÁR

Lyžiarsky výcvik (14.01-18.01.)

Kováč

 FEBRUÁR

Ples rodičov (08.02.)

Šturc

 

Deň otvorených dverí (07.03.)

Imreová, Bobová

MAREC

Deň učiteľov

Földesiová

 

Jazykový konverzačný kurz

Henčeková

APRÍL

T9 - 2018 (03.04.)

Imreová

 

Veľkonočné trhy

Vargová

 

Zápis do 1. ročníka (26.,27.04)

Imreová, Loskotová, Bobová

MÁJ

Majáles (03.05.)

Šturc, Gurišová

 

Projektové stretnutie Erasmus+ Portugalsko (24.05.-29.05.)

Šturc

 

Dopravný kurz II. stupeň

Kováč

 

Prijímacie skúšky

Tarišková

JÚN

Účelové cvičenie OŽaZ (II. stupeň)

Kováč

 

výlety

TU