facebook_page_plugin

Akcie školy - September 2018

Rodičovské združenie

Plenárne rodičovské združenie sa uskutoční dňa 19.9.2018 (streda) o 16:30 v jedálni školy.
Triedne zasadnutia budú po skončení plenárneho združenia o 17:00 a zasadnutie CVRZ a Rady školy ja naplánované na 18:00 v zborovni školy.
Tešíme sa na vašu účasť.