facebook_page_plugin

Deň seniorov alebo Aj my sme boli mladí

Október je výnimočným mesiacom, ktorý patrí starším ľuďom. Tento mesiac by nám mal všetkým pripomínať, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí, pretože oni si zaslúžia oveľa väčšiu pozornosť a úctu ako sa nám zdá.

Úcta k starším ľuďom by mala byť prirodzenou súčasťou nášho života, ktorá by mala byť spontánna. Starší ľudia si ju zaslúžia pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú aj nám ich deťom. My sme si pre našich starých rodičov pripravili 24. októbra kultúrny program kde vystúpili deti z ŠKD. Deti spievali piesne, tancovali, recitovali a úsmev na tvári im vyčarila vtipná scénka. Starí rodičia deti odmenili veľkým potleskom a milým úsmevom.