facebook_page_plugin

Imatrikulácia prvákov

Keď sa prváci v škole trošku osmelili, keď sa im už aj prvé  písmenká napísať podarili, vtedy prišiel čas, aby sme ich v škole slávnostne privítali a do dlhých študentských liet uviedli. Imatrikulácia sa konala 8. októbra  a  prváci okrem skladania prváckeho sľubu zarecitovali aj milé básničky a pesničky. A aby im nebolo smutno, prišli ich povzbudiť rodičia a pani učiteľky z materskej školy. Pán riaditeľ im odovzdal certifikáty a poprial mnoho úspechov v škole.