facebook_page_plugin

Projektové stretnutie Erasmus+ Litva

Posledný septembrový týždeň sa v Litve uskutočnilo projektové stretnutie v rámci projektu Erasmus +, ktorého sa zúčastnili  dvaja pedagógovia a dve žiačky ôsmeho ročníka  zo ZŠ, Školská 14 v Leviciach. Okrem nás sa stretnutia zúčastnili aj učitelia a žiaci z ďalších šiestich krajín: Bulharsko, Grécko, Litva, Poľsko, Portugalsko a Taliansko. Projekt je zameraný na rozvíjanie európskeho cítenia a tak cieľom stretnutia bolo vymeniť si navzájom svoje skúsenosti prostredníctvom zaujímavých hier a aktivít, rozvíjajúcich tie správne hodnoty, ktoré by mal mať každý  občan Európskej únie.       Rovnako  cieľom  bolo aj zhodnotiť doterajšiu prácu na projekte a dohodnúť ďalšie postupy a stratégie. Žiaci boli ubytovaní v rodinách, čím mali jedinečnú príležitosť spoznať miestnu kuchyňu, zvyky, kultúru a boli nútení komunikovať v cudzom jazyku, v angličtine. Navštívili sme hlavné mesto Vilnius a mestečko Visaginas, v ktorom sa nachádzala hosťujúca škola. Videli sme veľa zaujímavých historických miest, ako aj skanzen , v ktorom každý mal možnosť upiecť si svoj vlastný chlieb v starodávnej peci. Deti boli nadšené všetkými pripravenými aktivitami a výletmi,  pretože  ich navzájom zblížili, vytvorili medzi nimi  vzácne priateľstvá a zanechali krásne spomienky.