facebook_page_plugin

Akcie školy - November 2018

Náboj Junior

NÁBOJ JUNIOR je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž, ktorá prebieha súčasne na mnohých miestach po celom Slovensku, Českej republike a Poľsku.  23. 11. 2018 prebehla v priestoroch Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach. Počas 120 minút riešili štvorčlenné tímy zábavné a netradičné príklady z matematiky a fyziky bez použitia kalkulačky. Úlohy v tejto súťaží vyžadujú nemalú dávku invencie, dôvtipu a talentu, avšak dôležité sú aj iné vlastnosti, ako napríklad rýchlosť, presnosť, sústredenosť a efektívna tímová spolupráca. Žiaci z našej školy: Marek Holečka, Martin Chren, Benjamín Korbela a Tibor Korcsok (všetci z 9.A triedy)tvorili jeden zo šiestich tímov a jednoznačne preukázali, že im spomínané vlastnosti nie sú cudzie, pretože sa prerátali na skvelé 1. miesto v Leviciach a v celoslovenskom poradí sa umiestnili na 108. mieste zo 486 tímov.

 Z čoho sa veľmi tešíme a samozrejme gratulujeme.

Týždeň boja proti drogám

Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka je už po dvadsiaty raz od roku 1998 vyhlásený z iniciatívy Európskej únie za Európsky týždeň boja proti drogám.  Začal sa konať v Grécku a pokračoval vo všetkých členských štátoch. Zámerom je upriamiť pozornosť na dôležitosť prevencie užívania drog - znížiť a odstrániť dopyt po legálnych aj nelegálnych drogách, a to najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi.

V pondelok 19. novembra 2018 odštartoval Európsky týždeň boja proti drogám na našej škole prednáškou v rámci kampane „Červené stužky“, ktorá bola pripravená pre 8. a 9. ročník. V ďalších dňoch tohto týždňa prebiehali aktivity podľa ročníkov, na hodinách informatiky mali možnosť zahrať si hry s protidrogovou tematikou na informačnom portáli o drogách, na hodinách etiky  a občianskej náuky viedli spoločnú diskusiu o škodlivosti alkoholu a jeho negatívnych stránkach v rodine, vyrábali plagáty a tiež si zahrali spoločenské hry, aby pochopili, že voľný čas sa dá stráviť zmysluplnejšie a efektívnejšie!

 

MO vo florbale

1. miesto v majstrovstvách okresu vo florbale. Srdečne blahoželáme!

Crazy olympiáda

Dňa 14. novembra sa konalo podujatie pod názvom Crazy olympiáda, ktoré podporil Nitriansky samosprávny kraj. Malí športovci si zmerali sily v disciplínach ako Yetiho stopy, Bludisko, Crazy lopta, Človeče nehnevaj sa. Najväčší úspech mala disciplína Lezenie na lezeckú stenu, ktorú   zabezpečila firma Azad z Bratislavy. Ocenení športovci a triedy získali diplomy a sladkosti v podobe lízatkovej torty.

MK v bedmintone

Máme majstrov kraja! Benjamín Korbela  Marek Holečka sa dňa 15.11.2018 stali majstrami kraja v bedmintone a postupujú na majstrovstvá Slovenska. Srdečne blahoželám.

MO v stolnom tenise

3. miesto v MO v stolnom tenise. Gabika Gráfová, Nina Gábršová, Sofia Pesekyová. Srdečne blahoželáme!

Crazy olympiáda

Podujatie je realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

Crazy olympiáda

Podujatie je realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja