facebook_page_plugin

Akcie školy - September 2017

Európsky deň jazykov

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 26.9. sme si so žiakmi našej školy pripomenuli dôležitosť učenia sa cudzích jazykov. Žiaci robili rôzne aktivity: priraďovali vlajky k štátom a zisťovali zaujímavosti o jednotlivých európskych krajinách. Najstarší žiaci zbierali informácie o krajinách do turistických sprievodcov a žiaci 1.stupňa sa zabavili pri vytváraní cudzojazyčných príšeriek :) 

Svetový deň mlieka

V stredu 27. septembra sme si na škole pripomenuli Svetový  deň mlieka na školách. Žiaci  v ŠKD tvorili plagáty a pochutnávali si na mliečnych výrobkoch. Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od  roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

Dopravné popoludnie

Dňa 27. septembra 2017 mali deti navštevujúce ŠKD dopravné popoludnie, kde si mali možnosť overiť svoje zručnosti v jazde na kolobežkách.  Pani vychovávateľky pripravili aj prekážkovú dráhu, bolo treba prejsť pomedzi kužele.  Deti museli dodržiavať dopravné značky. Niektorí žiaci kreslili kriedou dopravné značky na asfalt. Aktivity boli úspešné. Každé dieťa dostalo sladkú odmenu.

Návšteva v Náměšti na Hané

Koniec septembra je pre žiakov ZŠ Školská ul. 14 na Vinohradoch obdobím, kedy sa tešia na návštevu svojich priateľov v malebnom hanáckom mestečku Náměšť na Hané.

V stredu 20. septembra sa na zastávke autobusu stretlo 24 účastníkov „zájezdu“ so svojimi učiteľmi a o chvíľu sa v autobuse ozýval džavot žiakov tešiacich sa na svojich moravských priateľov. Po daždivej ceste nás už čakal bohatý program, ktorý nám pripravila naša partnerská škola.

Čítať ďalej: Návšteva v Náměšti na Hané