facebook_page_plugin

Zábavne i poučne v Energolande

27.11. si štvrtáci obohatili svoje vedomosti z prírodovedy priamo v informačnom centre Energoland v Mochovciach. Deti sa dozvedeli veľa nových informácií o druhoch energie, či elektrární, diskutovali o obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojoch našej planéty, pozreli si krátky film o vzniku sveta až po ďalekú budúcnosť v malom 3 – D kine. Veľa lákavých panelov a interaktívnych  hier zaujalo dokonale všetkých. V závere exkurzie videli jadrovú elektráreň celkom zblízka pri obhliadke autobusom. Ďakujeme za príležitosť a zvlášť všetkým, ktorí nás sprevádzali.