facebook_page_plugin

Týždeň boja proti drogám

Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám sa aj tento rok na našej škole uskutočnili preventívne aktivity:

- prednáška na tému Zdravé telo pre 3. a 4. ročník zameraná na  prevenciu pred fajčením a užívaním alkoholu v detskom  veku.  Žiakom sa prednáška veľmi  páčila vďaka  lektorke  Monike, ktorá hravou formou deťom ukázala  nástrahy drog a negatívne dôsledky ich užívania.

- prednáška  pre 7.-8. ročník  Zdravá myseľ   s lektorkou  Kristýnou . Cieľom  tejto prednášky bolo poukázať na dôležitosť  zdravého myslenia u mladých ľudí, na dôležitosť pestovania zdravej mysle ako súčasti zdravého spôsobu života, výberu správnych hodnôt, životných rozhodnutí a  poznania seba samého.

– popoludnie športových hier pod heslom  MY DROGY NECHCEME, RADŠEJ SI LOPTU VEZMEME!

– zábavné popoludnie spoločenských hier  s heslom ČLOVEČE, NEHNEVAJ SA! 

Našim žiakom sme sa týmito aktivitami snažili priblížiť zdravý životný štýl, viesť ich k zmysluplnému využívaniu voľného času, k správnym rozhodnutiam, k sebaúcte, aby v živote dokázali v správnej chvíli povedať NIE!