facebook_page_plugin

Akcie školy - September 2016

Európsky deň jazykov

29.9. sa aj žiaci našej školy zapojili do rôznych aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov.
Žiaci I. stupňa vytvárali plagátiky o zvieratkách a ich zvukoch v rôznych jazykoch.
Na II. stupni smerovali aktivity k vytváraniu plagátov o európskych krajinách, ich zvykoch, národnom jedle a zmerali si svoje sily aj v kvíze.
Cieľom tohto dňa bolo podporiť u žiakov záujem o jazyky a podpora multikultúrnosti.

Beseda so spisovateľkou

  1. 9. 2016 sa v detskom oddelení Tekovskej knižnice stretli naši tretiaci so spisovateľkami Gabrielou Futovou a Ivonou Březinovou. Dozvedeli sa, ako vznikla kniha „Lentilka pre dedka Edka“, ktorú do slovenčiny preložila práve známa spisovateľka pre deti Gabriela Futová. I. Březinová touto knihou poukázala na dôsledky vážneho ochorenia starších ľudí, ktoré sa prejavuje zabúdaním. G. Futová tiež zábavným spôsobom rozprávala, ako sa so svojou chorobou vyrovnávala ona. Deti sa dozvedeli, kedy spisovateľky začali písať, kde berú inšpirácie pre svoje knižky a všeličo iné. Ako pamiatku si domov odniesli podpisy a venovania v pamätníčkoch a knihách.

Mnoho priateľských slov alebo ako sme cestovali do Náměšte na Hané

Ako sa spieva v známej pesničke: „Těším sa na teba, môžeme debatovat do rána, nad ránem jen tak zpívat nezávazně ná, ná, ná... Mnoho priateľských slov, jedu za tebou.“

Žiaci  a pedagógovia ZŠ Školská ul. 14 v Leviciach sme sa koncom septembra už po piatykrát vybrali na dlhú cestu za našimi priateľmi na Moravu. Žiaci a učitelia našej partnerskej školy v Náměšti na Hané nám pripravili bohatý a zaujímavý program. Takže sme nielen debatovali a spievali, ale sa aj kochali krásami hanáckej oblasti. Prekrásny zámok v Náměšti, zaujímavá železnica pána Váňu v Střížove, športové dopoludnie na kolobežkách, hanácky skanzen v Příkazoch, zaúčanie sa do tajov tkania, tvorivé dielne, návšteva malej dielničky na výrobu drevených hračiek v Loučanoch a hlavne zábava s našimi rovesníkmi na večerných diskotékach vyplnili náš trojdňový pobyt.

Pokračovanie priateľstiev nadviazaných v máji 2016 v Leviciach a nadviazanie nových priateľstiev je prísľubom toho, že partnerstvo dvoch miest a partnerstvo dvoch škôl je na výbornej úrovni. Priatelia z Moravy ďakujeme za milé privítanie a príjemne strávené chvíle vo Vašom kraji a tešíme sa na Vašu budúcu návštevu u nás!