facebook_page_plugin

Týždeň boja proti drogám

Tretí novembrový týždeň je každoročne vyhlásený ako Európsky týždeň boja proti drogám. Na našej škole sme si ho pripomenuli v týždni od 21.11. – 25.11. rôznymi podujatiami a aktivitami pre žiakov 5.- 9. ročníka.

V tomto týždni sme sa venovali prevencii voči drogám a iným závislostiam. Na triednických hodinách žiaci diskutovali na tému Prečo a ako povedať droge „NIE!“, vo voľnom čase mohli zahnať nudu a zlepšiť si náladu športovými, spoločenskými, tvorivými aktivitami a hrami.... Žiaci 7.ročníka mali možnosť zoznámiť sa s bývalým narkomanom a súčasným lektorom drogovej prevencie P. Slaným v multimediálnej prednáške Druhá tvár. V nej si vypočuli skutočný príbeh a spoločne odhalili reálnu tvár drogy - to, že droga vždy ukáže, čo chce dať a skryje to VŠETKO, čo chce vziať. Pre žiakov 9.ročníka bola pripravená prednáška zameraná na problematiku domáceho násilia a jeho dôsledkov. Pútava prednáška popretkávaná osobnými skúsenosťami lektora J. Hladíka žiakom vyrážala dych. Veríme, že v tomto týždni sa žiaci mali možnosť aspoň na chvíľu  zamyslieť  nad svojim životom, porozmýšľať o jeho hodnotách, naučiť sa to, aké dôležité sú naše rozhodnutia, ako predchádzať nude, ako si dôverovať, vážiť si svoju jedinečnosť a mať úctu k sebe, k svojmu životu a zdraviu :)