facebook_page_plugin

Vystúpenie v Kalinčiakove

Spolupráca našej školy s mestskou časťou Kalinčiakovo je dlhoročná. Aj v tento predvianočný čas sme potešili obyvateľov Kalinčiakova vystúpením detí na predvianočnom posedení seniorov v kultúrnom dome.

V nedeľu, 20.11.2016 sa žiaci hneď poobede vybrali spoločne s rodičmi, s pani učiteľkou Mgr. Ľubicou Gurišovou a pani vychovávateľkou Ruženkou Miťkovou do kaštieľa v Kalinčiakove. Tu ich čakalo vyzdobené pódium a plná sála obyvateľov Kalinčiakova, aby si spoločne pripomenuli prichádzajúce vianočné obdobie. Vystúpenie pozostávalo z tancov v podaní DFS Vinička a piesní, básní a tancov našich najmenších - prvákov. Sólo zatancovali Nikolasko Kosorín a Evička Pálová. Spoločne sme to zvládli bez najmenších problémov a celé vystúpenie bolo odmenené veľkým potleskom aj sladkou odmenou.