facebook_page_plugin

Literárny kvíz v ŠKD

Mesiac knihy sme si pripomenuli literárnym kvízom: ,,Knihy majú sviatok“. Deti súťažili v troch zmiešaných družstvách. Úlohy boli primerané v ich veku a prebratému učivu. Pripravili sme tiež aj úlohy pre deti, ktoré nesúťažili. Za odmenu dostali sladkosti. Na záver porota vyhodnotila súťažiacich a odovzdala deťom vecné ceny, čo ich motivovalo, že čítať knihy a súťažiť sa oplatí. Knihy nás nikdy nezradia.