facebook_page_plugin

Akcie školy - Marec 2017

Vítanie jari

Dňa 27. marca sa deti zo Školského klubu zišli v knižnici našej školy, aby sa rozlúčili so zimou a privítali už dlho očakávanú jar. Na úvod vystúpilo so svojim jarným predstavením Bábkové divadlo pod vedením pani uč. Gurišovej. DFS Vinička, ktorý vedie pani uč. Cucorová, sa tiež predstavil s jarným pásmom. Na koniec nám pani knihovníčka povedala pár slov o zvykoch a tradíciách Veľkej noci, ako sa voľakedy na dedinách oslavovali sviatky jari. Súčasťou predjarného obdobia boli aj Veľkonočné trhy, kde si mohli žiaci a rodičia nakúpiť množstvo pekných dekorácií na Veľkú noc.

Svetový deň vody

22. marec sme si pripomenuli Svetový deň vody. Vyučovanie začalo krátkou reláciou v školskom rozhlase. V priebehu dňa deti so svojimi pani učiteľkami riešili rôzne zaujímavé úlohy a aktivity o vode, besedovali a diskutovali o spôsoboch ochrany vody pred znečistením a možnostiach šetrenia vodou v domácnosti.

Hviezdoslavov Kubín

Aj tento rok sa konala na našej škole súťaž Hviezdoslavov Kubín. Dňa 16.3.2017 sa deti snažili zarecitovať svoju prózu a poéziu, čo najlepšie, tak ako ich pripravovali tr. učiteľky. Umiestnili sa nasledovne:
Próza

1.miesto Filip Lomjanský 3.A, 2.miesto  Viktória Jančová 2.A, 3.miesto Michal Tamáš 3.A

 Poézia
1.miesto Milan Kováč 2.A, 2.miesto Mia Rudolphi 3.A, 3.miesto miesto Viktória Nappelová 2.A

Postupujúcim budeme držať palce na obvodnom kole 28.3. 2017

 

Literárny kvíz v ŠKD

Mesiac knihy sme si pripomenuli literárnym kvízom: ,,Knihy majú sviatok“. Deti súťažili v troch zmiešaných družstvách. Úlohy boli primerané v ich veku a prebratému učivu. Pripravili sme tiež aj úlohy pre deti, ktoré nesúťažili. Za odmenu dostali sladkosti. Na záver porota vyhodnotila súťažiacich a odovzdala deťom vecné ceny, čo ich motivovalo, že čítať knihy a súťažiť sa oplatí. Knihy nás nikdy nezradia.

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 27.2. - 3.3.2017 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v stredisku Ski Telgárt. Pod vedením inštruktorov pána učiteľa Kováča a pána učiteľa Šturca sa 19 žiakov školy naučilo a zdokonalilo v základných lyžiarskych zručnostiach. Praktická časť výučby bola obohatená o komentované videá o lyžovaní. Na záver výcviku žiaci absolvovali súťaž v slalome s nasledujúcimi výsledkami: chlapci - 1.m D. Valkovič, 2.m. J. Sudický, 3.m. D. Kollár
dievčatá - 1.m. S. Murajdová, 2.m. K. Mináriková, 3.m. V. Šipošová