facebook_page_plugin

Vianočný benefičný koncert

Vôňa ihličia, čaro vianočného stromčeka , rozžiarené sviečky a atmosféra  Adventu s predzvesťou Vianoc, to všetko umocňovalo  priestory kostola Cirkvi bratskej v Leviciach, kde sa 12. 12. 2016 konal tradičný Vianočný benefičný koncert ZŠ Školská 14  v Leviciach.

Tak ako sa rodina schádza pri štredrovečernom stole, tak sa i rodičia, starí rodičia, priatelia školy, hostia a žiaci stretli už po šiestykrát na tomto hodnotnom kultúrnom podujatí. Pani učiteľky pripravili so žiakmi pre obecenstvo skvelý duchovný zážitok v rozprávkovej podobe o hľadaní šťastia, viery, nádeje a lásky. Vianočný program iskril  hovoreným slovom, hudbou, tancom, tradičnými vianočnými zvykmi, koledami , vinšami, spevom, vystúpením detičiek z MŠ z Hlbokej a Vojenskej ulice v Leviciach. Poslaním koncertu, okrem duchovného zážitku, bolo  poskytnúť dar tým, ktorí to potrebujú. Dar z hĺbky srdca v podobe finančnej zbierky.  Dovedna sme vyzbierali 840 eur. Ďakujeme  všetkým,  ktorí darovali, aby  aspoň trochu  prispeli ku skvalitneniu života darovaným .                      
Výťažok z koncertu aspoň čiastočne pomôže :

  • ZO rodičov zdravotne postihnutých detí a mládeže v Leviciach
  • pacientovi s ťažkým zdravotným postihnutím a dieťaťu čakajúcemu na operáciu srdca .

Poďakovanie patrí i predstaviteľom Cirkvi bratskej v Leviciach, ktorí vychádzajú maximálne v ústrety našej škole pri organizovaní  benefičného koncertu.