facebook_page_plugin

Návšteva škôlkarov

7. a 8. decembra 2016 nás poctili návštevou detičky zo spriatelených materských škôl: MŠ Hlboká a MŠ Vojenská so svojimi pani učiteľkami. Škôlkari sa zúčastnili vyučovacej hodiny u prvákov, kde spolu s nimi úspešne riešili rôzne mikulášske a vianočné úlohy. Návšteva si prezrela i výrobky na vianočných trhoch, občerstvila sa chutným čajom. Návštevu našej školy im bude pripomínať sladký mikulášsky darček.