facebook_page_plugin

Akcie školy - Apríl 2017

Konverzačný jazykový kurz

Aj tento školský rok mali žiaci našej školy možnosť precvičiť si svoju angličtinu počas konverzačného jazykového kurzu, ktorý sa konal  v dňoch 24.4.-28.4.2017. Za organizačné zabezpečenie kurzu ďakujeme najmä jazykovej škole Prima, ktorá nám poskytla skúsených lektorov Alexa, Kennyho a Katy. Počas jazykového kurzu žiaci zažili kopec zábavy, hrali sa rôzne hry a vyskúšali si zaujímavé aktivity. A to najdôležitejšie, po celý čas komunikovali v anglickom jazyku. Podľa slov lektorov sú naši žiaci veľmi šikovní:). Úsilie žiakov posledný deň ocenila aj riaditeľka jazykovej školy Zuzana Labudová, ktorá im rozdala certifikáty a drobnú odmenu v podobe pera a zošitu. Veľká vďaka jej patrí aj za množstvo krásnych kníh a slovníkov, ktoré škole podarovala, aby si žiaci mohli aj naďalej zlepšovať svoju angličtinu. A čo na kurz hovoria samotní žiaci?

„Anglický kurz bol zábavný, učili sme sa hrou, veľa sme sa dozvedeli o nových krajinách napr. o Škótsku....“ 7.B

„ Na jazykovom kurze sme sa cítili výborne. Naučili sme sa veľa nových vecí. Lektori boli veľmi zábavní.... A Katy sme sa trochu menej hrali a viac učili:)“ 8.A

 „Jazykový kurz bol veľmi výborný, zábavno - náučný. Každý deň sme robili niečo  nové. Je to veľmi dobré sa stretnúť s lektormi naživo. Lektori boli super a vtipní.“ 7.A

 

Zápis prvákov

V dňoch 21.4. a 22.4. sa na našej škole uskutočnil zápis budúcich prvákov. Deti s veľkým očakávaním prekročili bránu našej školy, kde ich privítali pani učiteľky. Riešili zaujímavé úlohy, dokázali rodičom a pani učiteľkám, že sa môžu stať prvákmi. Zapísali sme 29 detí.Každé si vybralo pekný darček a pamätný list, ako spomienku na tento slávnostný deň.
Tešíme sa na vás kamaráti. Dovidenia v septembri

Deň narcisov

Aj tento rok  sa  7.apríla žiaci našej školy dobrovoľne zapojili do verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine. Neváhali a vyšli do ulíc nášho sídliska a mesta, kde pripínali narcisy, aby pomohli iným, úplne neznámym ľuďom v boji so zákernou chorobou. Podarilo sa im pre nich vyzbierať finančné prostriedky v hodnote 453 eur. Našim dobrovoľníkom ako aj všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili ĎAKUJEME J

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 21. a 22. apríla 2017.
Zápisu sa zúčastní dieťa v doprovode zákonného zástupcu, ktorý predloží pri zápise originál rodného listu dieťaťa a svoj preukaz totožnosti. 
Na budúcich prváčikov čakajú okrem zábavných úloh i malé darčeky.
Tešíme sa na svojich budúcich žiakov!

Slávik

Slovenská ľudová pieseň je v súčasnosti už menšinovým „hudobným žánrom“.  Na I. stupni ZŠ ju počujeme ešte pomerne často. Spevné melódie si deti radi pospevujú. A toto nám dokázali aj na školskom kole speváckej súťaže Slávik 2017. Súťaže sa zúčastnilo 32 žiakov I. stupňa a 10 žiakov II. stupňa. Žiaci súťažili v troch kategóriách a do okresného kola nás budú ďalej reprezentovať:
1. kategória (1.-3.roč.) Sofia Baltazárová z I.B
2.
kategória (4.-6. roč.) Dianka Jenisová zo IV.A
3.
kategória (7.-9. roč.) Kristína Hancková z IX..B

                                                                                                             Víťazom blahoželáme!

 

Riaditeľské voľno

Z prevádzkových dôvodov udeľuje riaditeľ školy voľno žiakom 5. – 9. ročníka v piatok dňa 7. apríla 2017. Obedy v školskej jedálni budú zabezpečené v čase 11:40 - 13:00 aj pre žiakov II. stupňa. 
Žiaci I. stupňa sa učia podľa upraveného rozvrhu.