facebook_page_plugin

Akcie školy - Marec 2022

Pohybový program alebo bilaterálna integrácia

Sme veľmi radi, že ako jedna z mála škôl na Slovensku umožňujeme svojim žiakom prístup k pohybovému programu prostredníctvom certifikovaného lektora.

Pohybový program bilaterálnej integrácie vychádza z vývinových cvičení. Cielený pohyb alebo fyzická aktivita, pomáha deťom s učením a prospievaním v triede. Takýto druh pohybu má obrovské benefity na vývin mozgu. Budovanie motorických schopností dieťaťa nie je len na to, aby bolo zdravé, ale aj na podporu všetkých oblastí a aspektov rozvoja učenia. Je veľmi užitočné zahrnúť aktivity podporujúce každú zo spomenutých oblastí do každodenného života dieťaťa už od útleho veku.

Deti spolu s našou špeciálnou pedagogičkou Klaudiou, ktorá má certifikát pre vykonávanie takýchto cvičení, trénujú svoje motorické zručnosti prostredníctvom:

# 1 - Koordinácie ruka-oko
# 2 - Bilaterálne koordinácie
# 3 - Silného stredu tela
# 4 - Rovnováhy a koordinácie
# 5 - Prechádzania stredovou líniou tela
# 6 - Aktivít na periférii tela