facebook_page_plugin

Deň otvorených dverí 2019

"Z rozprávky do rozprávky". Takto sme nazvali dopoludnie s budúcimi prváčikmi z Hlbokej ,Vojenskej ulice a Kalinčiakova. V triedach  čakali predškolákov aktivity spojené s rozprávkami o Snehulienke, Červenej čiapočke, Šípkovej Ruženke a Veľkej repe. Deti ukázali znalosti o rozprávkach, grafomotorické zručnosti, matematické predstavy a spoločne si aj zaspievali s kamarátmi zo školy. Aktivity pokračovali v telocvični v rozprávkovom lese, kde ukázali svoje pohybové schopnosti. V jedálni ich čakalo občerstvenie a prekvapenie - veselé farebné balóniky. Do svojich škôlok odchádzali s úsmevom na tvári. Už sa tešíme na spoločné stretnutie pri  zápise do prvého ročníka 26-27. apríla.