facebook_page_plugin

Festival hodnôt

Dňa 14.6.2019 sa na ZŠ Školská 14 v Leviciach uskutočnilo metodicko-zábavné dopoludnie pod názvom "Festival hodnôt".  Tieto aktivity sa uskutočnili v rámci diseminácie a šírenia výsledkov projektu Erasmus+ - " Sedem farieb dúhy", ktorý je zameraný na výučbu Európskych hodnôt ako sú priateľstvo, demokracia, humanizmus a spolupráca.  Jedným z výsledných produktov projektu je metodická príručka, v ktorej sú spracované metodické listy na výučbu hodnôt. Metodická príručka je spoločným dielom všetkých participujúcich krajín projektu: Portugalsko, Poľsko, Bulharsko, Litva, Taliansko, Grécko a Slovensko. Žiaci našej školy pod vedením pani učiteľky Tariškovej hravou a zábavnou formou vyskúšali niektoré z týchto aktivít. Jednou z nich bolo pantomimickou formou znázorniť vybrané hodnoty alebo ich nakresliť, poprípade slovne opísať. Úlohou ostatných žiakov bolo uhádnuť o akú hodnotu ide. Súčasťou zábavného dopoludnia bolo aj vypĺňanie dotazníkov, v ktorých sme mapovali názory žiakov na dané aktivity. Pre nás ako učiteľov boli pozitívne ohlasy žiakov na uskutočnené aktivity prínosom, lebo vieme že naša práca nebola zbytočná a metodická príručka môže byť zdrojom a inšpiráciou pre prácu učiteľov.