facebook_page_plugin

Projektové stretnutie Portugalsko

Základná škola na Vinohradoch v Leviciach je už tretím rokom zapojená do medzinárodného programu Erasmus+ s názvom „Sedem farieb dúhy -  Metodika výučby k Európskemu občianstvu“. V dňoch 24.5. - 29.5.2019 prebehlo posledné nadnárodné projektové stretnutie v portugalskom meste Vila Real, ktorého sa zúčastnil riaditeľ školy Mgr. Peter Šturc a koordinátorka projektu Mgr. Eva Ginzeryová. Projektové stretnutie bolo zamerané na koordináciu dokončenia spoločných produktov, monitoring plánu práce troch rokov a koordináciu postupu pre získanie informácii do záverečnej správy. Bol vytvorený harmonogram dokončenia a odsúhlasenie konečnej podoby finálnych produktov ako metodická príručka s vyučovacími metódami na výučbu európskych hodnôt v elektronickej ako aj v tlačenej forme,  elektronická kniha so spoločnými príbehmi žiakov, ktorí sa zúčastnili výmenných pobytov, v ktorých tvorili predstavu ideálneho sveta. Ďalej sme sa dohodli na spôsobe diseminácie nášho projektu, aby sme sa podelili o spoločné skúsenosti so širokou verejnosťou. Súčasťou projektového stretnutia bola aj návšteva školy a prehliadka jej priestorov, rovnako ako aj prehliadka všetkých žiackych prác, spojených s projektom. Zúčastnili sme sa aj konferencie, ktorá bola zameraná na prezentáciu a výučbu európskych hodnôt (rôznorodosť, rovnosť, sloboda,  demokracia, identita, solidarita, tolerancia) za účasti predstaviteľov štátnej správy. Zároveň sme mali možnosť spoznať krásy Portugalska a ochutnať miestnu kuchyňu. Spoznali sme skvelých ľudí a získali nové skúsenosti. Sme presvedčení, že metodická príručka pozostávajúca z ukážok vyučovacích hodín participujúcich krajín Bulharska, Portugalska, Poľska, Talianska, Grécka, Litvy a Slovenska, bude prínosom a inšpiráciou pre učiteľov k vyučovaniu európskych hodnôt.