facebook_page_plugin

Akcie školy - December 2019

Vystúpenie detí v Kalinčiakove

Tak ako každý rok, aj teraz v nedeľu 8.12.2019 sme sa vybrali do Kalinčiakova s divadelným súborom Vinohradníček a s  deťmi z ŠKD (odd. p. vychovávateľky Ruženky Miťkovej) spríjemniť predvianočné posedenie dôchodcov. Deti sa predstavili krátkym divadielkom a svojimi piesňami a tancami rozveselili všetkých prítomných. V závere vystúpenia sme obyvateľov Kalinčiakova obdarovali drobnými darčekmi, ktoré vyrobili žiaci ročníkov 1. - 3., v súťaži organizovanej školským parlamentom, v októbri tohoto roku. Deduškov a babičky sme milo prekvapili a ani deti neodišli bez odmeny. Tešili sa z veľkého potlesku a drobných sladkostí.